CARADOn käyttöehdot

1. CARADOn tarjoaja

Tervetuloa Minun Caradooni, joka on ajoneuvoosi liittyvä palvelu ja tarjoaa monenlaista vapaa-ajan tietoutta matkailuautolla matkustamiseen liittyen.
Minun Caradoni tarjoaja olemme me Carado GmbH, Ölmühlestraße 6, 88299 Leutkirch, Saksa (vertaa myös julkaisutietomme).

2. Näiden käyttöehtojen voimassaolo

2.1 Nämä käyttöehdot koskevat kaikkia Carado GmbH:n (jäljempänä me) käyttäjillemme tarjoamia Minun Caradoni -palveluita (jäljempänä ne) sekä internetportaalin carado.com tarjolle saattamista (katso kohta 7 ja 8).

2.2 Minun Caradoni -internetportaalin kautta voit käyttää myös muiden palveluntarjoajien palveluita, kuten Caradon yhteistyökumppaneiden matkoja, tavaroita tai verkkopalveluita. Me emme vastaa muiden tarjoajien palveluista; niitä koskevat ainoastaan kulloisenkin tarjoajan kanssa sopimasi sopimukset ja ehdot. Sama koskee sitä, jos käytät toisten internetpalveluntarjoajien palveluita Caradon internetportaalin kautta, erityisesti Google Mapsin interaktiivisia karttoja. Tällöin voimassa olevat ainoastaan Google LLC:n, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, käyttöehdot, https://www.google.com/intl/de_de/help/terms_maps.html. Lisätietoja saat google.de-verkkosivuston tietosuojakeskukselta: Läpinäkyvyys, valintamahdollisuudet ja tietosuojamääräykset ovat osoitteessa https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de.

3. Sopimuksen solmiminen

3.1 Rekisteröitymällä ilmaiseksi Minun Caradoni internetportaaliin solmit meidän kanssamme sopimuksen portaalissa olevien palveluiden käyttämisestä (katso tarkemmin kohdat 7 ja 8).

3.2 Meitä vastaan ei voi esittää oikeusvaadetta Minun Caradoni -internetportaalin käytöstä. Me pidätämme itsellämme oikeuden hylätä rekisteröityminen CARADOn internetportaaliin ja CARADOn asiakaskorttihakemuksen syitä ilmoittamatta.

3.3 Jotta voit käyttää palveluitamme CARADOn internetportaalin rekisteröitynä käyttäjänä, sinun on oltava täysi-ikäinen ja oikeustoimikelpoinen. Alaikäiset eivät saa rekisteröityä Minun Caradoni -portaaliin.

3.4 Minun Caradoni -portaaliin rekisteröitymisen yhteydessä annettujen tietojen on oltava täydellisiä ja totuudenmukaisia.

4. Käyttöehtojen muuttaminen

Pidätämme itsellämme oikeuden muuttaa näitä käyttöehtoja koska tahansa, jolloin muutos astuu voimaan myös olemassa oleviin sopimussuhteissa. Tämän kaltaisista muutoksista ilmoitamme vähintään 30 kalenteripäivää ennen voimaan tuloa. Me lähetämme tiedon siihen sähköpostiosoitteeseen, jonka olet kulloinkin rekisteröinyt CARADON internetportaaliin. Jos et vastusta muutoksia 30 päivän sisällä viestin saapumisesta ja jatkat CARADOn palvelujen käyttämistä muutosten vastustamisen määräajan jälkeen, muutokset katsotaan päteviksi määräajan umpeutumisesta alkaen. Jos vastustat muutoksia, sopimusta jatketaan ensin siihen asti voimassa olleilla ehdoilla; sen jälkeen sopimus irtisanotaan irtisanomisajalla (katso jäljempänä kohta 6). Me kerromme sinulle muutosilmoituksessa oikeudestasi vastustaa muutoksia ja siihen liittyvistä seurauksista.

5. Tietosuoja, tietojen ajankohtaisuus, pääsytietojesi turvallisuus ja vastuu

5.1 Meidän laatuvaatimuksiimme kuuluu käsitellä henkilötietojasi vastuullisesti. Siksi me käsittelemme meille luottamiasi henkilötietoja ainoastaan CARADOn tietosuojakäytännön toimien mukaisesti.

5.2.1 Rekisteröityessäsi CARADOn internetportaaliin sinua pyydetään antamaan käyttäjänimi ja salasana. Näillä tiedoilla voit kirjautua sisään portaaliin, kun sinulle on luotu pääsy portaaliin. On sinun vastuullasi, että käyttäjänimesi ei loukkaa kolmansien osapuolten oikeuksia, erityisesti nimi- tai merkkioikeuksia, eikä se ole hyvien tapojen vastainen.

5.2.2 Sinun on pidettävä pääsytiedot, salasana mukaan lukien, salassa ja suojattava niitä, etteivät luvattomat kolmannet osapuolet pääse niihin käsiksi. On sinun vastuullasi varmistaa, että vain sinä tai sinun valtuuttamasi henkilöt menevät portaaliin sinun pääsytiedoillasi ja käyttävät portaalissa tarjolla olevia palveluita. Jos epäilet, että luvattomat kolmannet osapuolet ovat saaneet tai saavat tietoonsa pääsytietosi, sinun on ilmoitettava meille asiasta viipymättä.
Sinä vastaat lakisääteisten määräysten mukaisesti kaikesta käytöstä ja/tai muista toiminnoista, joita pääsytiedoillasi tehdään.

5.3 Sinä olet velvollinen pitämään tietosi (mukaan lukien yhteystietosi ja rekisteröity sähköpostiosoitteesi) ajan tasalla. Sinun on korjattava ilmoitettujen tietojen muutokset viipymättä portaalin henkilökohtaisissa asetuksissa. Jos tämä ei onnistu, ilmoita muuttuneet tietosi viipymättä sähköpostitse tai faksilla.

6. Sopimuksen kesto ja irtisanominen

6.1 Sopimussuhteesi meidän kanssamme CARADOn palvelujen käyttämisestä on voimassa määrittämättömän ajan. Tällöin asiaan kuuluvat profiilitietosi tallennetaan, jotta voimme tarjota sinulle sisältöjä kulloisenkin mielenkiinnonkohteen mukaisesti.

6.2 Voit irtisanoa meidän kanssamme tekemäsi sopimuksen CARADOn palvelujen käyttämisestä koska tahansa syytä ilmoittamatta lähettämällä sähköpostin osoitteeseen info@Carado.com.

6.3 Oikeus irtisanoa ilman määräaikaa painavasta syystä jää voimaan. Me olemme oikeutettuja irtisanomaan ilman määräaikaa erityisesti silloin, jos olet antanut vääriä tietoja rekisteröityessäsi tai muutoin vakavasti rikkonut näitä käyttöehtoja vastaan.

6.4 Kun päätät CARADOn internetportaalin palveluiden käytöstä solmimasi sopimussuhteen, et saa enää käyttää portaalia käyttäjäprofiilillasi. Me pidätämme itsellämme oikeuden lukita käyttäjänimesi, käyttäjäprofiilisi ja salasanasi. Henkilötiedot poistetaan irtisanomisen yhteydessä lukuun ottamatta tietoja, joita tarvitaan oikeusjuttuja varten, jotka on aloitettu jo ennen irtisanomista, esimerkiksi kirjoittajan nimi reitin julkistamista varten.

6.5 Jos et ole kirjautunut CARADOn internetportaaliin yli vuoteen käyttäjäprofiilillasi, me pidätämme itsellämme oikeuden poistaa käyttäjäprofiilisi. Tässä tapauksessa me lähetämme tiedon sinulle ennen poistamista siihen sähköpostiosoitteeseen, jonka olet kulloinkin rekisteröinyt CARADOn internetportaaliin. Voit vastustaa poistamista neljän viikon kuluessa sähköpostimme vastaanottamisesta. Jos et vastusta poistamista, käyttäjäprofiilisi poistetaan.

7. CARADOn internetportaalin käyttäminen

7.1 Palvelutarjoukset ja palveluiden käytettävyys

7.1.1 Me toimitamme CARADOn internetportaaliin käytettäviksi erilaisia tietopalveluita ja muita palveluita rajoitetuksi ajaksi. Tällaiset palvelut voivat olla esimerkiksi tiedostojen, esitysten, kuva- ja äänimateriaalin, tietojen ja muiden sisältöjen (jäljempänä ”sisällöt”) tarjolle saattamista. Palveluihin voi myös kuulua mahdollisuus luoda yksilöllisiä käyttäjäprofiileita ja olla yhteydessä muihin käyttäjiin. Palveluidemme sisältö ja laajuus määräytyy CARADOn internetportaalissa kulloinkin käytettävissä olevien toiminnallisuuksien mukaan.

7.1.2 Me toimitamme käyttöösi palvelumme CARADOn internetportaalissa teknisten ja liiketoiminnallisten mahdollisuuksiemme puitteissa reitittimemme lähdössä sinun verkkoselaimesi haettavaksi. Me pyrimme tarjoamaan palvelumme mahdollisimman keskeytymättömästi, mutta keskeytyksiä tai ajoittaisia rajoituksia ei voida poissulkea esimerkiksi teknisten häiriöiden (kuten virransyötön keskeytymisen), laitteiston tai ohjelmiston virheiden, tietojohtojen teknisten ongelmien, järjestelmien rikkoontumisen tai huoltotöiden vuoksi.

7.2 Palveluiden muutokset

Me olemme koska tahansa oikeutettuja muuttamaan tai lopettamaan CARADOn internetportaalin palveluita. Pidätämme myös oikeuden tehdä uusista palveluista maksuttomia tai maksullisia. Otamme aina huomioon oikeutetun etusi.

7.3 Kolmansien osapuolten sisältöjen suoja ja vastuu

7.3.1 CARADOn internetportaalin sisältöjä suojaa tekijänoikeus tai muut suojaavat oikeudet, ja sisältö on meidän tai muiden sellaisten käyttäjien tai muiden sellaisten kolmansien osapuolten oikeutta, jotka ovat saattaneet kulloisetkin sisällöt tarjolle. Sisältöjen kokoaminen sellaisenaan tietopankiksi on suojattu tekijänoikeuslain 4 pykälän 2 momentin ja 87a pykälän 1 momentin mukaisesti. Voit käyttää näitä sisältöjä ainoastaan näiden käyttöehtojen sekä portaalin puitteissa.

7.3.2 Carado on rekisteröity merkki, eikä sitä saa kopioida, jäljitellä tai käyttää käsitteenä, logona, kuvana tai palveluina kokonaisuudessaan eikä osittain eikä tavalla, joka voi aiheuttaa sekaannuksia, ilman meidän etukäteen antamaamme kirjallista lupaa.
Suojattuja tavaramerkkejä ja nimiä, kuvia ja tekstejä ei yleensä merkitä sivustoilla sellaisiksi. Sellaisen merkinnän puuttuminen ei kuitenkaan tarkoita, että kyseessä on vapaasti käytettävissä olevasta nimestä, kuvasta, videosta tai tekstistä nimi-, tavaramerkki- tai tekijänoikeuslain tarkoittamalla tavalla.

7.3.3 CARADOn internetportaalin sisällöt ovat osittain meiltä ja osittain muilta käyttäjiltä tai muilta kolmansilta osapuolilta, kuten yhteisön jäseniltä, asiakkailta, yhteisöiltä sekä mainos- ja yhteistyökumppaneilta. Muiden käyttäjien sekä kolmansien osapuolten sisältöihin viitataan jäljempänä sanoilla ”kolmansien osapuolten sisällöt”. Vastuu kolmansien osapuolten sisällöistä on ainoastaan niillä käyttäjillä, tekijöillä tai kumppaneilla, jotka ovat laatineet ja julkaisseet sisällöt. Me emme tarkista kolmansien osapuolten sisältöjen täydellisyyttä, oikeellisuutta tai totuudenmukaisuutta emmekä siksi ota vastuuta emmekä anna takuuta kolmansien osapuolten sisältöjen täydellisyydestä, oikeellisuudesta, totuudenmukaisuudesta tai ajankohtaisuudesta. Tämä koskee myös kolmansien osapuolten sisältöjen laatua sekä niiden sopivuutta tiettyä tarkoitusta varten sekä kolmansien osapuolten sisältöihin linkitettyjä ulkoisia verkkosivuja. Jos saamme tietoomme kolmansien osapuolien sisältöjä, jotka eivät vastaa käyttöehtoja tai jotka ovat lainvastaisia, me pidätämme itsellämme oikeuden oikeustoimiin kolmansia osapuolia vastaan. Sinä et kuitenkaan voi vaatia meitä ryhtyä toimiin kolmansia osapuolia kohtaan. Sama koskee profiileita, joita muut käyttäjät ovat luoneet CARADOn internetportaalissa. Me anna takuuta siitä, että jokaisen profiilin käyttäjä on se henkilö, jona kulloinenkin profiilin omistaja esiintyy.

7.3.4 CARADOn internetalustan saa luonnollisestikin mainita kertomuksissa. Jos internetalustan kuvakaappauksia tai tekstiotteita käytetään kuva- tai tekstisitaatteina, ne on merkittävä vastaavasti. Graafiset muutokset eivät ole sallittuja. Me annamme mielellämme julkaisuja varten käyttöön vastaavaa materiaalia. Käyttöön tarjottuja sisältöjä ja asiakirjoja saa käyttää vain tietotarkoituksiin, ei kaupallisiin tarkoituksiin. Jokaisessa kopiossa (sama koskee myös otteita) on oltava ilmoitus tekijänoikeudesta.

7.4 CARADOn internetportaalin käyttäminen

7.4.1 Kun olet rekisteröitynyt CARADOn internetportaaliin, sinulla on oikeus käyttää portaalin palveluita ja sisältöjä näiden käyttöehtojen mukaisesti. Käyttöoikeutesi ei ole siirrettävissä. Sinulle ei ole myönnetty muita käyttöoikeuksia, kuten portaalin sisältöjen käyttöoikeuksia.

7.4.2 Sinun vastuullasi on hankkia teknisesti tarvittavat edellytykset palveluidemme käyttämiseksi, kuten käyttää sopivaa laitteistoa ja ohjelmistoa (erityisesti selainta).

7.4.3 CARADOn internetportaalia saa käyttää ainoastaan seuraaviin yksityisiin, kaupallisiin ja kunnallisiin tarkoituksiin: Yksityisten sisältöjen käyttäminen näiden käyttöehtojen mukaisesti ja CARADOn palveluiden käyttäminen yksityisiä verkkosivuja varten. Sisältöjen käyttäminen näiden käyttöehtojen mukaisesti, kuten reittien, arvostelujen, kommenttien, kuvien, vinkkien ja CARADOn palveluiden käyttäminen kaupallisilla verkkosivuilla, kuten leirintäalueen ylläpitäjät tai muut ammatinharjoittajat tai kunnallisilla, julkis-oikeudellisilla tai yleishyödyllisillä verkkosivuilla, kuten matkailuliitot. CARADOn palveluiden kaupallista käyttöä, esimerkiksi mainonnan, tarjousten, aikojen sekä muiden kaupallisten tai kunnallisten sisältöjen käyttöä, koskevat omat sopimusehdot. Tällaisissa tapauksissa meidän kanssamme on sovittava säännöistä erikseen.

7.5 Sinun vastuusi CARADOn sisältöjä käytettäessä

7.5.1 Me pyrimme pitämään palvelutarjontamme aina ajankohtaisena sekä sisällöllisesti oikeana ja täydellisenä. Silti virheitä ei voida kokonaan poissulkea. Erityisesti myös CARADOn reittien kulkeminen ja ajaminen tapahtuu omalla vastuulla. Me emme vastaa reittitietojen kuvauksien, karttojen, GPS-tietojen, navigaation, säätietojen tai objektiivisten vaarojen, kuten lumivyöryvaarojen, oikeellisuudesta.

7.5.2 Jokainen, joka liikkuu ulkona, altistuu tietyille vaaroille ja on itse vastuussa niiden arvioinnista. Erityisesti oma suorituskyky on arvioitava oikein, otettava vastuu suunnistamisesta ja navigoinnista, huomioitava paikalliset määräykset, liikkumis- ja ajokiellot, ajoittaiset rajoitukset, luonnonsuojeleminen ja lain määräykset, otettava selvää objektiivisista vaaroista ja itse arvioita ne, esimerkiksi tarkastettava lumivyöryvaara, kohteiden aukioloajat, ajettavuus, ajankohtaiset tilat sekä senhetkiset olosuhteet, kuten sää ja lumitilanne.

8. Omien sisältöjen käyttäminen CARADOn internetportaalissa

8.1 Käyttäjien sisällöt

8.1.1 Voit asettaa seuraavia sisältöjä käyttäjänä: 
Käyttäjät käyttävät omia profiilitietojaan.
Käyttäjät ilmoittavat virheistä.

8.1.2 Luvattomia sisältöjä ovat erityisesti seuraavat:
sisällöt, jotka loukkaavat kolmansien osapuolten oikeuksia; rasistiset, ulkomaalaisvihaa herättävät, kansaa kiihottavat, pornografiset, loukkaavat ja hyvien tapojen vastaiset sisällöt; sisällöt, jotka voivat yllyttää muita rangaistaviin tai tapojen vastaisiin tekoihin; sisällöt, jotka voivat haitata tai vaarantaa lasten ja nuorten kasvua tai jotka loukkaavat ihmisarvoa; loukkaukset; uhkaukset; solvaukset; herjaukset; valheet; väärät tiedot muista käyttäjistä tai tarjoajista; sisällöt, joista muodostuu turvallisuusriski, kuten virukset; sisällöt, kuten massapostitukset, roskaposti, arvonnat ja ilmaiskampanjat tai sellaisiin kannustavat sisällöt; kopioidut sisällöt tai sisällöt, joihin käyttäjillä itsellään ei ole oikeuksia tai jotka loukkaavat kolmansien osapuolten oikeuksia; linkit sellaisille verkkosivuille, jotka ovat voimassa olevan lainsäädännön vastaisia, joissa on nuorisoa vaarantavia tai muita luvattomia sisältöjä, yksityistietoja, kuten puhelinnumeroita, sähköpostiosoitteita, linkkejä tai muuta vastaavaa, oman asian luvatonta mainostamista, joka ei liity profiiliin. Mainonta CARADOn internetportaalissa on sallittua ainoastaan kaupallisille tarjoajille erillisten määräysten mukaisesti.

8.1.3 Me pidätämme itsellämme oikeuden painottaa käyttäjien sisältöjä ja ohjata sisältöjen näyttämistä sen mukaan. Painotukseen sisällytetään muun muassa sisältöjen laatu ja täydellisyys sekä käyttäjäarvostelut.

8.1.4 Sinulla ei ole oikeusvaadetta sisältöjen julkaisemiseen.

8.1.5 Arvosteluissa ja kommentoinnissa pätevät seuraavat säännöt:
 
Kaikkien arvostelujen ja kommenttien on oltava todellisessa suhteessa arvosteltavaan kohteeseen ja oltava totuudenmukaisia.
Kaikkien arvostelujen ja kommenttien on oltava asiallisia ja tarkkoja.
Negatiiviset arvostelut ja kommentit ovat sallittuja, mutta ne on perusteltava asiallisesti.
Tarjoajat ja yritykset eivät saa arvostella/kommentoida itseään eivätkä yllyttää muita arvostelemaan tai kommentoimaan. Tarjoajat ja yritykset saavat esitellä itseään ainoastaan käyttöehtojen puitteissa. 
Myöskään arvosteluihin ja kommentteihin ei saa lisätä avointa mainontaa eikä piilomainontaa.
Tiedot, jotka eivät perustu omiin kokemuksiin, kuulopuheet ja kolmansien osapuolien vahvistamattomat lausunnot ovat kiellettyjä.
Meillä ei ole velvollisuutta tarkistaa käyttäjien sisältöjen oikeellisuutta, täydellisyyttä ja totuudenmukaisuutta.
Sinä vastaat kuitenkin siitä, jos käyttämäsi ja julkaisemasi sisällöt ovat lainsäädännön määräysten, kolmansien osapuolten, viranomaisten kieltojen tai hyvien tapojen vastaisia.
Jos rikot näitä käyttöehtoja, sinun on korvattava meille kaikki rikkomuksesta syntyvät vahingot, mukaan lukien oikeusjutun kustannukset, ja vapautettava meidät kolmansien osapuolten vaateista.

8.2 Käyttöoikeuksien myöntäminen

Siltä osin kuin portaalin toiminnallisuus on käytettävissä, voit asettaa sisältöjä portaaliin seuraavat säädöksen huomioiden ja siten asettaa ne kolmansien osapuolten saataville.

8.2.1 Annat meille maksutta ajallisesti rajoittamattoman ja paikkaan sitomattoman siirrettävän, ei-yksinomaisen oikeuden julkaista ja asettaa käytettäväksi miten tahansa CARADOn internetportaaliin tekijänoikeuksin tai muiden oikeuksien suojaamia sisältöjä, erityisesti tekstejä, arvosteluita, kommentteja, viestejä, tiedostoja, kuvia, videoita ja reittejä. Käyttöoikeus kattaa myös julkaisemisen ja käyttämisen muussa paikassa ja portaalin ulkopuolella, muissa URL:ssa, muissa mediamuodoissa, kuten RSS-syötteenä, radiossa, televisiossa, painetuissa julkaisuissa tai hakukonesisällöissä.

8.2.2 Lisäksi myönnät meille oikeuden muokata, kääntää, täydentää ja lyhentää sisältöjä moraalisia oikeuksia noudattaen, sekä oikeuden tarvittaessa muokata tai täydentää muiden käyttäjien sisältöä näiden käyttöehtojen mukaisesti.

8.2.3 Meidän oikeutemme käyttää sisältöjä päättyy silloin, kun poistat sisällöt portaalistamme, lukuun ottamatta sellaista käyttöä, jonka käyttö on aloitettu jo ennen poistamista, esimerkiksi käyttö painetussa teoksessa tai paikoissa, joihin meillä ei ole suoraa pääsyä, esimerkiksi vieraiden verkkosivujen linkeissä tai silloin, jos toinen käyttäjä on jo tallentanut tai julkaissut sisältöäsi portaalissa tai sen ulkopuolella. Myös varmuuskopioiden arkistointi ja säilyttäminen on sisällön poistamisen jälkeenkin sallittua.

8.2.4 Sisältöjä, joita me tai muut käyttäjät ovat muokanneet tai täydentäneet Wiki-periaatteen mukaisesti, tai kommentteja, arvosteluita, keskusteluita ja täydentäviä sisältöjä ei voida enää poistaa.

8.2.5 Julkaisemalla sisältösi vakuutat meille, että yksin sinulla on kaikki oikeudet niihin ja että sinulla on muualta saatu oikeus (esimerkiksi oikeuksien haltijan lupa) asettaa sisällöt portaaliin ja myöntää meille käyttö- ja hyödyntämisoikeudet näiden käyttöehtojen mukaisesti (katso edellä kohdat 8.2.1–8.2.4).
Olet yksin täysin vastuussa asettamistasi sisällöistä. Me emme tarkista sisältöjen täydellisyyttä, oikeellisuutta, totuudenmukaisuutta, ajankohtaisuutta, laatua tai sopivuutta johonkin tiettyyn tarkoitukseen.
Sinä vapautat meidät kolmansien osapuolten oikeutetuista vaatimuksista, jotka esitetään meitä tai meidän laillista edustajaamme vastaan sisältöjen luvattoman käytön vuoksi. Sinä vastaat myös lainvastaisten sisältöjesi julkaisemisesta aiheutuneista kuluista, joita meille ja lailliselle edustajallemme syntyy tuomioistuimessa ja tuomioistuimen ulkopuolella oikeuksiemme puolustamisessa.

8.2.6 Me pidätämme itsellämme oikeuden estää sisältöjen asettamista ja/tai muokata, estää tai poistaa jo asetettuja sisältöjä (mukaan lukien yksityisviestit) ilman etukäteisilmoitusta, jos sinun tekemäsi sisältöjen asettaminen tai asetetut sisällöt itsessään ovat johtaneet näiden käyttöehtojen rikkomiseen (erityisesti kohta 8) tai on olemassa selvät viitteet siihen, että ne tulevat johtamaan vakavaan käyttöehtojen rikkomiseen. Otamme kuitenkin tässä huomioon oikeutetun etusi ja valitsemaan lievimmän keinon rikkomuksen torjumiseksi.

8.3 Pääsyn tai käyttäjäprofiilin estäminen

8.3.1 Me pidätämme itsellämme oikeuden estää pääsysi CARADOn internetportaaliin väliaikaisesti tai pysyvästi, jos on konkreettisia viitteitä siitä, että rikot tai olet rikkonut näitä käyttöehtoja ja/tai voimassa olevaa lakia vastaan, tai jos meillä on jokin muu oikeutettu etu estämiseen. Estämisestä päätettäessä otamme huomioon oikeutetun etusi asianmukaisella tavalla.

8.3.2 Jos pääsysi estetään väliaikaisesti tai pysyvästi, poistamme pääsyoikeutesi CARADOn internetportaaliin ja kerromme siitä lähettämällä sinulle sähköpostin sillä hetkellä rekisteröitynä olevaan sähköpostiosoitteeseen.

8.3.3 Jos kyseessä on väliaikainen esto, palautamme pääsyoikeutesi estoajan umpeutumisen jälkeen ja ilmoitamme asiasta sinulle sähköpostitse. Pysyvästi lukittuja pääsyoikeuksia ei voida palauttaa. Pysyvästi lukitut henkilöt eivät saa enää koskaan kirjautua portaaliin eivätkä he voi rekisteröityä uudelleen CARADOn internetportaaliin.

9. Vastuu

Vastaamme huolimattomasta toiminnasta tai vahingoista, jos olemme toimineet tahallisesti tai törkeän huolimattomasti. Tämä ei koske henkeen, ruumiiseen ja terveyteen kohdistuvien loukkausten vahingonkorvausvaatimuksia. Se ei myöskään koske laillista vastuuta sopimustarkoitukselle olennaisissa oikeuksissa ja velvollisuuksissa. Olennaisia ovat kaikki velvollisuudet, jotka koskevat CARADOn internetportaalin tarjolle saattamista tai CARADOn asiakaskorttia. Olennaisten sopimusvelvoitteiden loukkaamisen seurauksena syntyvät vahingonkorvausvaatimukset rajoittuvat kuitenkin sopimukselle tyypillisiin, ennakoitaviin vahinkoihin.
Vahingonkorvausvaatimukset meitä vastaan vanhenevat vuoden sisällä sen vuoden 31.12. jälkeen, jona vaade on syntynyt. Henkeen, ruumiiseen, terveyteen tai vapauteen kohdistuvan loukkaamisen vuoksi mahdollisesti vaadittaviin vahingonkorvusvaatimuksiin, vaadittaessa korvauksia tuotevastuulain mukaisesti, törkeän huolimattomasti meneteltäessä tai olennaisten sopimusvelvoitteiden rikkomisessa pätevät lailliset vanhenemismääräajat.

10. Muut määräykset

10.1 Ainoastaan kaupparekisteriin edustusoikeutettuna merkitty toimitusjohtaja ja prokuristi (liikkeenjohto) voi tehdä muutoksia ja täydennyksiä näihin käyttöehtoihin. Suulliset sopimukset ja muiden sellaisten ihmisten sanomat, jotka eivät ole liikkeenjohdon tätä varten erityisesti valtuuttamia, ovat päteviä vain silloin, kun liikkeenjohto vahvistaa ne kirjallisesti.

10.2 Nämä käyttöehdot ja kaikki CARADOn palvelut ovat Saksan liittotasavallan lainsäädännön alaisia, lukuun ottamatta YK:n yleissopimusta (Convention on Contracts for the International Sale of Goods, CISG). 

Tarkistettu: 1.8.2019

Jalleenmyyjahaku

Koeajo
Carado
Astu sisään ja hengitä
seikkailua keuhkoihisi.

Varaa aika
Carado-jälleenmyyjältäsi.

Järjestä tapaaminen
Lataa
esite
Lataa kätevästi
sähköpostitse

Tutustu nopeasti ja
kätevästi asuntoautoihimme.

Lataa esite
Carado
maailma
Polkupyörätelineistä
päiväpeittoihin

Varustele asuntoautosi
käytännöllisillä lisävarusteilla.

Tarvikehaku

Ich bin ein Tooltip.