Vastuuvapautus

Verkkotarjonnan sisältö 
Carado GmbH ei ota mitään vastuuta saatavaksi saatettujen tietojen ajankohtaisuudesta, oikeellisuudesta, täydellisyydestä eikä laadusta. Carado GmbH:ta vastaan esitetyt takuuvaatimukset, jotka liittyvät aineellisiin tai aineettomiin vahinkoihin, jotka ovat syntyneet tarjottujen tietojen käyttämisestä tai käyttämättä jättämisestä taikka virheellisten tai epätäydellisten tietojen käyttämisestä, suljetaan pääsääntöisesti pois, jos Carado GmbH ei ole toiminut todistettavasti tahallisesti tai törkeän huolimattomasti. Kaikki tarjoukset ovat vapaaehtoisia ja sitomattomia. Carado GmbH pidättää itsellään nimenomaisesti oikeuden muuttaa, täydentää ja poistaa sivujen osia tai koko tarjontaa tai lopettaa julkaisemisen joksikin aikaa tai lopullisesti.

Viittaukset ja linkit
Suorissa ja epäsuorissa viittauksissa vieraille internetsivuille (linkit), jotka ovat Carado GmbH:n vastuulla, vastuuvelvollisuus syntyisi ainoastaan siinä tapauksessa, jos tekijällä on tietoa sisällöstä ja se on teknisesti mahdollista ja voidaan olettaa, että hän voisi estää lainvastaisten sisältöjen käytön.

Carado GmbH ilmoittaa tässä nimenomaisesti, että linkkien asettamisen hetkellä linkitetyillä sivuilla ei ollut nähtävissä lainvastaisia sisältöjä. Carado GmbH:lla ei ole vaikutusta linkitettyjen/yhdistettyjen sivujen tämänhetkiseen tai tulevaan muotoiluun, sisältöihin tai tekijänoikeuteen. Sen vuoksi Carado GmbH ilmoittaa täten nimenomaisesti sanoutuvansa irti kaikkien linkitettyjen/yhdistettyjen sivujen sisällöistä, jotka on muutettu linkkien asettamisen jälkeen. Tämä ilmoitus koskee kaikkia omaan internettarjontaan asetettuja linkkejä ja viittauksia sekä tekijän perustamiin vieraskirjoihin, keskustelupalstoille ja postituslistoille tehtyihin merkintöihin. Ainoastaan viitatun sivuston tarjoaja vastaa laittomista, virheellisistä tai epätäydellisistä sisällöistä sekä erityisesti vahingoista, jotka syntyvät tällaisen tiedon käytöstä tai käyttämättä jättämisestä, eikä se, joka on vain viitannut linkkien kautta kulloiseenkin sisältöön.

Tekijänoikeus ja liike-elämässä käytetyt merkit
Carado GmbH pyrkii ottamaan huomioon tekijänoikeuden kaikissa julkaisuissaan esittämissään kuvissa, äänimateriaalissa, videoissa ja teksteissä, käyttämään itse laatimiaan kuvia, äänimateriaalia, videoita ja tekstiä tai käyttämään kuvia, äänimateriaalia, videoita ja tekstiä, joiden käyttämiseen ei tarvita lisenssiä.

Kaikki internettarjonnan sisällä nimetyt ja mahdollisesti kolmansille osapuolille kuuluvat tavaramerkit kuuluvat rajoittamattomasti kulloinkin voimassa olevien tavaramerkkilainsäädännön määräysten piiriin ja kulloinkin kirjatun omistajan omistusoikeuksien piiriin. Tavaramerkin pelkkä nimeäminen ei tarkoita sitä, että tavaramerkki ei olisi kolmansien osapuolten oikeuksien suojaama!

Carado GmbH:n itse laatimien ja julkaisemien teosten tekijänoikeus kuuluu ainoastaan Carado GmbH:lle. Kyseisten kuvien, äänimateriaalin, videon ja tekstien monistaminen tai käyttäminen muissa sähköisissä tai painetuissa julkaisuissa ei ole sallittua ilman Carado GmbH:n nimenomaista suostumusta.

Tämän vastuuvapautuksen pätevyys
Tätä vastuuvapautusta on pidettävä sen internettarjonnan osana, josta tälle sivulle on viitattu. Jos jotkin tämän tekstin osat tai yksittäiset muotoilut eivät vastaa voimassa olevaa lainsäädäntöä, eivät vastaa enää tai eivät vastaa kokonaan, sillä ei ole vaikutusta asiakirjan muiden osien sisältöön ja pätevyyteen.

Jalleenmyyjahaku

Kirjoita nyt postinumero niin saa pian

Koeajo
Astu sisään ja hengitä seikkailua keuhkoihisi.

Varaa aika Carado-jälleenmyyjältäsi.

Tee tapaaminen
Tilaa esite
Tilaa kätevästi sähköpostitse

Tutustu nopeasti ja kätevästi asuntoautoihimme.

Tilaa luettelo
Carado maailma
Polkupyörätelineistä päiväpeittoihin

Varustele asuntoautosi käytännöllisillä lisävarusteilla.

Löydä lisävarusteita

Matka postitse

Uutiskirjeemme saa sinut unelmoimaan.

Ich bin ein Tooltip.