Integritetspolicy

INLEDNING

Vi gläder oss över besöket på vår webbplats och ditt intresse för vårt företag och våra produkter. Vi tar skyddet av dina personuppgifter på största allvar. Carado GmbH (nedan ”Carado”, ”vi” eller ”oss”) lägger stor vikt vid säkerhet för användarnas personuppgifter och iakttagandet av uppgiftsskyddslagstiftningen.

Ansvarigt kontaktställe och uppgiftsskyddsombud Ansvarigt kontaktställe
och uppgiftsskyddsombud

Ansvarigt kontaktställe:

Carado GmbH, Ölmühlestr. 6, 88299 Leutkirch

Tel.: +49 7561 9097 300

E-post: info@carado.com

 

Det externa uppgiftsskyddsombudets kontaktdata:

DDSK GmbH

Tel.: 07542 949 21 - 01

E-post: datenschutz@carado.com

 

Terminologi

De begrepp som används i denna integritetspolicy ska förstås enligt den rättsliga definition som finns i artikel 4 i GDPR.

Upplysningar om databehandling

Anonym datainsamling

Man kan besöka vår webbplats utan att aktivt behöva ange några personuppgifter. När man öppnar en internetsida (server-loggfiler) sparas exempelvis namnet på din internetleverantör, det använda operativsystemet, webbsidan från vilken besöket görs, datum och tiden för besöket eller namnet på den begärda filen, samt av säkerhetsskäl, till exempel för att komma ihåg attacker på vår webbsida, den använda datorns IP-adress automatiskt för en period av 7 dagar. Dessa uppgifter används uteslutande för att förbättra våra erbjudanden och det går inte att återkoppla uppgifterna till din person. Dessa uppgifterna samkörs inte heller med andra datakällor.

Rättslig grund:
berättigat intresse, enligt artikel 6.1 (f) i GDPR

Berättigade intressen:
Att säkerställa funktionaliteten och en felfri samt säker drift av webbplatsen samt att anpassa denna webbplats till användarnas krav.

 

Användning av cookies (allmänt, funktionssätt, opt-out-länkar etc.)

För att göra besöket på vår webbplats attraktivt och möjliggöra användningen av vissa funktioner använder vi så kallade cookies på våra webbsidor. Det rör sig om välbeprövad internetteknik för lagring och hämtande av login- och annan användarinformation från samtliga besökare av xxxs webbsidor. Cookies är små textfiler som lagras på användarens terminal. De gör det möjligt för oss att bland annat spara användarinställningar, så att våra webbsidor kan visas i ett format som är anpassat till din enhet. Några av de cookies vi använder raderas igen efter webbläsarsessionen, alltså när du stänger din webbläsare (så kallade sessioncookies). Andra cookies stannar kvar på användarens terminal och gör det möjligt för oss eller de företag som vi samarbetar med att känna igen din webbläsare vid nästa besök (så kallade permanenta cookies).

Det är möjligt att ställa in webbläsaren så att man informeras om placeringen av cookies och kan godkänna detta för vissa fall eller rent allmänt utesluta användandet av dessa. Dessutom kan cookies raderas i efterhand för att ta bort uppgifter som webbplatser har placerat på din dator. En beskrivning av hur man gör detta hittar du lätt på internet. Inaktiveringen av cookies kan leda till att xxxs webbsidors funktioner begränsas.

Kategorier av registrerade:
Webbplatsbesökare, användare av onlinetjänster

Opt-out:
Internet Explorer: 
https://support.microsoft.com/de-de/help/17442

Firefox: 
https://support.mozilla.org/de/kb/wie-verhindere-ich-dass-websites-mich-verfolgen

Google Chrome: 
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=de

Safari: 
https://support.apple.com/de-de/HT201265

Rättsliga grunder:
Samtycke (artikel 6.1 (a) i GDPR); berättigade intressen (artikel 6.1 (f) GDPR)

Respektive tillämplig rättslig grund nämns specifikt för det motsvarande verktyget.

Berättigade intressen:
Lagring av opt-in-preferenser, presentation av webbplatsen, säkerställande av webbplatsens funktionalitet, bevarande av användarstatus över hela webbplatsen, igenkänning för nästa webbplatsbesökare, användarvänligt online-erbjudande, säkerställande av chattfunktionen

 

Webbanalys och optimering

Vi använder verktyg för webbanalys respektive räckviddsmätning så att vi kan utvärdera flödet av besökare på vårt online-erbjudande. För detta ändamål samlar vi in ​​information om beteende, intressen eller demografisk information om våra besökare, till exempel ålder, kön, etc. Detta hjälper oss att känna igen vid vilken tidpunkt vårt online-erbjudande, dess funktioner eller innehåll oftast används eller inbjuder till en upprepad avropning. Dessutom kan vi med hjälp av den insamlade informationen avgöra om vårt online-erbjudande behöver optimeras eller anpassas.

Informationen som samlas in för detta ändamål lagras i cookies eller liknande processer och används för räckviddsmätning och optimering. De uppgifter som lagras i dessa cookies kan innehålla visade innehåll, besökta online-presentationer, inställningar och använda funktioner och system. För de beskrivna ändamålen förekommer dock ingen regelbunden behandling av användarnas personuppgifter. Uppgifterna förändras i detta fall på ett sådant sätt att användarens faktiska identitet varken är känd för oss eller för tillhandahållaren av det använda verktyget. Uppgifterna som ändras på detta sätt sparas ofta i användarprofiler.

Kategorier av registrerade:
Webbplatsbesökare, användare av onlinetjänster

Kategorier av uppgifter:
Användardata (till exempel besökta webbplatser, intressen, åtkomsttider), meta- och kommunikationsuppgifter (till exempel enhetsinformation, IP-adresser), kontaktuppgifter (till exempel e-postadress, telefonnummer), innehållsdata (till exempel textuppgifter, bilder, videor)

Behandlingens syften:
Webbplatsanalys, räckviddsmätning, utnyttjande och utvärdering av webbplatsinteraktion, utvärdering av leads

Rättsliga grunder:
Samtycke (artikel 6.1 (a) i GDPR); berättigade intressen (artikel 6.1 (f) GDPR)

Berättigade intressen:
Optimering och vidareutveckling av webbplatsen, vinstökning, kundlojalitet och kundrekrytering

 

Matomo

Använd tjänst:
InnoCraft Ltd, 150 Willis St., 6011 Wellington, Neuseeland

Uppgiftsskydd:
https://matomo.org/privacy-policy/

Opt-out-länk:
https://matomo.org/docs/gdpr/

Rättslig grund:
Samtycke (artikel 6.1 (a) i GDPR)

Digital marknadsföring

För att kontinuerligt öka vår räckvidd och medvetenheten om vårt online-erbjudande behandlar vi personuppgifter i samband med den digitala marknadsföringen, i synnerhet när det gäller potentiella intressen och mätningen av våra marknadsföringsåtgärders effektivitet.

För att mäta våra marknadsföringsåtgärders effektivitet och identifiera potentiella intressen lagras relevant information i cookies eller så kommer liknande processer till användning. De uppgifter som lagras i dessa cookies kan innehålla visade innehåll, besökta online-presentationer, inställningar och använda funktioner och system. För de beskrivna ändamålen förekommer dock ingen regelbunden behandling av användarnas personuppgifter. Uppgifterna förändras sedan på ett sådant sätt att användarens faktiska identitet varken är känd för oss eller för tillhandahållaren av det använda verktyget. De uppgifter som ändras i detta sammanhang sparas ofta i användarprofiler.

När det gäller lagring av användarprofiler kan uppgifterna avläsas, utökas och kompletteras på servern hos online-marknadsföringsleverantören när du besöker andra online-erbjudanden som använder samma online-marknadsföringsprocess.

Vi kan fastställa våra reklamannonsers framgång på grundval av sammanfattade uppgifter som tillhandahålls oss via leverantören av online-marknadsföringsprocessen (så kallad omvandlingsmätning). Inom ramen för denna omvandlingsmätning kan vi förstå om en marknadsföringsåtgärd ledde till ett köpbeslut för besökare på vårt online-erbjudande. Denna utvärdering används för att analysera framgången för vår onlinemarknadsföring.

Kategorier av registrerade:
Webbplatsbesökare, användare av onlinetjänster, intressenter, kommunikationspartner, affärs- och avtalspartner

Kategorier av uppgifter:
Användardata (till exempel besökta webbplatser, intressen när det gäller innehåll, åtkomsttider), meta- och kommunikationsuppgifter (till exempel enhetsinformation, IP-adresser), lokaliseringsuppgifter, kontaktuppgifter, innehållsdata (till exempel textuppgifter, bilder, videor)

Behandlingens syften:
Marknadsföring (delvis också intressebaserad och beteendebaserad), omvandlingsmätning, målgruppsbildning, klickspårning, utveckling av marknadsföringsstrategier och ökning av kampanjers effektivitet

Rättsliga grunder:
Samtycke (artikel 6.1 (a) i GDPR); berättigade intressen (artikel 6.1 (f) GDPR)

Berättigade intressen:
Optimering och vidareutveckling av webbplatsen, vinstökning, kundlojalitet och kundrekrytering

 

Google Tag Manager

Använd tjänst:
Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland

Uppgiftsskydd:
https://policies.google.com/privacy

Opt-out-länk:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de eller https://myaccount.google.com/

Rättslig grund:
Berättigat intresse (artikel 6.1 (f) i GDPR)

Berättigade intressen:
Samordning av olika verktyg, hantering, användarvänlighet och presentation

 

Google Analytics 4-Property

Använd tjänst:
Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland

Uppgiftsskydd:
https://policies.google.com/privacy

Opt-out-länk:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de eller https://myaccount.google.com/

Rättslig grund:
Samtycke (artikel 6.1 (a) i GDPR)

 

Google AdWords und Konversionsmessung

Använd tjänst:
Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland

Uppgiftsskydd:
https://policies.google.com/privacy

Opt-out-länk:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de eller https://myaccount.google.com/

Rättslig grund:
Samtycke (artikel 6.1 (a) i GDPR)

 

Google Doubleclick

Använd tjänst:
Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland

Uppgiftsskydd:
https://policies.google.com/privacy

Opt-out-länk:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de eller https://myaccount.google.com/

Rättslig grund:
Samtycke (artikel 6.1 (a) i GDPR)

 

Microsoft Advertising   

Använd tjänst:
Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA

Uppgiftsskydd:
https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement      

Opt-out-länk:
https://account.microsoft.com/privacy/ad-settings/signedout?ru=https:%2F%2Faccount.microsoft.com%2Fprivacy%2Fad-settings

Rättslig grund:
Samtycke (artikel 6.1 (a) i GDPR)

 

Facebook-Pixel

Använd tjänst:
Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irland

Uppgiftsskydd:
https://www.facebook.com/privacy/explanation

Opt-out-länk:
https://www.facebook.com/policies/cookies/

Rättslig grund:
Samtycke (artikel 6.1 (a) i GDPR)

 

LinkedIn

Använd tjänst:
LinkedIn Corporation, 1000 West Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085, USA

Uppgiftsskydd:
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=homepage-basic_footer-privacy-policy

Opt-out-länk:
https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out

Rättslig grund:
Samtycke (artikel 6.1 (a) i GDPR)

 

Pinterest Web Analytics

Använd tjänst:
Pinterest Inc., 651 Brannan Street, San Francisco, CA 94103, USA

Uppgiftsskydd:
https://policy.pinterest.com/de/privacy-policy

Opt-out-länk:
https://policy.pinterest.com/de/cookies

Rättslig grund:
Samtycke (artikel 6.1 (a) i GDPR)

 

Xandr Universal Pixel

Använd tjänst:
Xandr Inc. 28 West 23rd Street, Fl 4 New York, NY 10010 USA 

Uppgiftsskydd:
https://about.ads.microsoft.com/en-us/solutions/xandr/digital-platform-cookie-policy  

Opt-out-länk:
https://monetize.xandr.com/privacy-center/captcha?next_page=/privacy-center/delete  

Rättslig grund:
Samtycke (artikel 6.1 (a) i GDPR)

Närvaro på sociala medier

Vi har onlinenärvaro på sociala nätverk och karriärplattformar för att utbyta information med de användare som är registrerade där och för att kunna kontakta dem på ett okomplicerat sätt.

Delvis används uppgifter från användare i sociala nätverk för att genomföra marknadsundersökningar i reklamsyfte. Användarprofiler kan skapas och användas med hjälp av användarnas användningsbeteende, till exempel genom att ange intressen, för att anpassa annonser till olika målgruppers intressen. För detta ändamål lagras cookies regelbundet på användarnas terminaler, ibland oberoende av om de är registrerade användare på det sociala nätverket eller inte.

I samband med användningen av sociala medier använder vi också tillhörande messenger för att kunna kommunicera med användarna på ett okomplicerat sätt. Vi vill påpeka att enskilda tjänsters säkerhet kan bero på användarens kontoinställningar. Även när det gäller end-to-end-kryptering kan tjänsteleverantören dra slutsatser om huruvida och när användare kommunicerar med oss ​​och vid behov samla in platsinformation.

Beroende på var det sociala nätverket drivs kan det hända att användardata behandlas utanför Europeiska unionen respektive utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Detta kan leda till risker för användarna, till exempel på grund av att det blir svårare att genomdriva deras rättigheter.

Kategorier av registrerade:
Det sociala nätverkets registrerade användare och oregistrerade användare

Kategorier av uppgifter:
Basdata (till exempel adress), kontaktuppgifter (till exempel e-postadress, telefonnummer), innehållsdata (till exempel textuppgifter, bilder, videor), användardata (till exempel besökta webbplatser, intressen, åtkomsttider), meta- och kommunikationsdata (till exempel enhetsinformation, IP-adress)

Behandlingens syften:
Utvidgning av räckvidden, nätverk

Rättsliga grunder:
Berättigade intressen (artikel 6.1 (f) i GDPR); samtycke (artikel 6.1 (a) GDPR)

Berättigade intressen:
Interaktion och kommunikation på närvaro i sociala medier, vinstökning, kunskap om målgrupper

 

GIPHY

Använd tjänst:
GIPHY Inc., 416 West 13th Street, Suite 207, New York, NY 10014, USA

Uppgiftsskydd:
https://support.giphy.com/hc/en-us/articles/360032872931-GIPHY-Privacy-Policy

 

 

Instagram

Använd tjänst:
Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irland

Uppgiftsskydd:
https://help.instagram.com/519522125107875 och https://www.facebook.com/about/privacy

Opt-out-länk:
https://www.instagram.com/accounts/login/?next=/accounts/privacy_and_security/

 

 

Facebook

Använd tjänst:
Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irland

Uppgiftsskydd:
https://www.facebook.com/privacy/explanation och https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum

Opt-out-länk:
https://www.facebook.com/policies/cookies/

 

Facebook-Messenger

Använd tjänst:
Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irland

Uppgiftsskydd:
https://www.facebook.com/privacy/explanation

Opt-out-länk:
https://www.facebook.com/policies/cookies/

 

LinkedIn

Använd tjänst:
LinkedIn Corporation, 1000 West Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085, USA

Uppgiftsskydd:
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Opt-out-länk:
https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out

 

Pinterest

Använd tjänst:
Pinterest Inc., 651 Brannan Street, San Francisco, CA 94103, USA

Uppgiftsskydd:
https://policy.pinterest.com/de/privacy-policy

Opt-out-länk:
https://policy.pinterest.com/de/cookies

 

TikTok

Använd tjänst:
TikTok Inc., 10100 Venice Blvd., Culver City, CA 90232, USA

Uppgiftsskydd:
https://www.tiktok.com/legal/privacy-policy?lang=de

 

Xing

Använd tjänst:
New Work SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Deutschland

Uppgiftsskydd:
https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung

 

YouTube

Använd tjänst:
Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland

Uppgiftsskydd:
https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de

Opt-out-länk:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de oder https://myaccount.google.com/

 

Plug-ins och integrerat tredjepartsinnehåll

I vårt online-erbjudande har vi integrerat funktioner och innehåll som erhålls från tredjepartsleverantörer. Till exempel kan videor, presentationer, knappar eller inlägg (nedan kallade innehåll) integreras.

För att besökarna på vårt online-erbjudande ska kunna se innehåll, behandlar respektive tredjepartsleverantör bland annat användarens IP-adress så att innehållet kan överföras till webbläsaren och visas. Utan denna behandling är det inte möjligt att visa innehåll från tredje part.

Delvis insamlas ytterligare information via så kallade pixeltaggar eller webbfyrar, varigenom tredjepartsleverantören får information om användningen av innehållet eller besökartrafiken på vårt online-erbjudande, teknisk information om användarens webbläsare eller operativsystem, tidpunkten för besöket eller de webbplatser som ska hänvisas till. De uppgifter som erhålls på detta sätt lagras i cookies på användarens terminal.

För att skydda de personuppgifter som tillhör de besökare som besöker vårt online-erbjudande har vi vidtagit vissa säkerhetsåtgärder för att förhindra automatisk överföring av dessa uppgifter. Dessa data överförs inte förrän användarna använder knapparna respektive klickar på innehållen från tredje parter.

Kategorier av registrerade:
Användare av plugin-programmet eller integrerade tredjepartsinnehåll

Kategorier av uppgifter:
Användardata (till exempel besökta webbplatser, intressen, åtkomsttider), meta- och kommunikationsdata (till exempel enhetsinformation, IP-adress), kontaktuppgifter (till exempel e-postadress, telefonnummer), basdata (till exempel namn, adress)

Behandlingens syften:
Utformning av vårt online-erbjudande, öka räckvidden för reklamannonser i sociala medier, dela inlägg och innehåll, intresse- och beteendebaserad marknadsföring, spårning över olika enheter

Rättsliga grunder:
Samtycke (artikel 6.1 (a) i GDPR)

 

OpenStreetMap

Använd tjänst:
OpenStreetMap Foundation, St John’s Innovation Centre, Cowley Road, Cambridge CB4 0WS, Vereinigtes Königreich

Uppgiftsskydd:
https://wiki.osmfoundation.org/wiki/Privacy_Policy

Rättslig grund:
Samtycke (artikel 6.1 (a) i GDPR)

 

ReCaptcha

Använd tjänst:
Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

Uppgiftsskydd:
https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de

Opt-out-länk:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de eller https://myaccount.google.com/

Rättslig grund:
Samtycke (artikel 6.1 (a) i GDPR)

Legitima intressen: 
Att säkerställa funktionaliteten och en felfri samt säker drift av webbplatsen samt att anpassa denna webbplats till användarnas krav

 

Typekit-Schriftarten von Adobe

Använd tjänst:
Adobe Inc.: 345 Park Avenue, San Jose, California 95110-2704, USA

Uppgiftsskydd:
https://www.adobe.com/de/privacy.html

Rättslig grund:
Samtycke (artikel 6.1 (a) i GDPR)

 

YouTube

Använd tjänst:
Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

Uppgiftsskydd:
https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de

Opt-out-länk:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de ellerhttps://myaccount.google.com/

Rättslig grund:
Samtycke (artikel 6.1 (a) i GDPR)

 

Nyhetsbrev och bred kommunikation

På vårt online-erbjudande har användare möjlighet att prenumerera på vårt nyhetsbrev eller meddelanden via olika kanaler (nedan kallade nyhetsbrev). Vi skickar endast nyhetsbrev inom ramen för lagstadgade bestämmelser till mottagare som har samtyckt till att erhålla nyhetsbrevet. Vi använder en utvald tjänsteleverantör för att skicka vårt nyhetsbrev.

För att prenumerera på ett nyhetsbrev från oss krävs det att du anger en e-postadress. I förekommande fall insamlar vi ​​ytterligare uppgifter, såsom till exempel namnet, för att förse vårt nyhetsbrev med ett personligt tilltal.

Vårt nyhetsbrev skickas först när det så kallade dubbla opt-in-förfarandet har slutförts. Om besökare på vårt online-erbjudande bestämmer sig för att prenumerera på vårt nyhetsbrev, kommer de att få ett bekräftelsemeddelande med syftet att förhindra missbruk av felaktiga e-postadresser. Dessutom ska det förhindra att man genom ett, eventuellt oavsiktligt, klick utlöser utskick av nyhetsbrevet. Prenumerationen på vårt nyhetsbrev kan avslutas när som helst med verkan för framtiden. En avbeställningslänk (opt-out-länk) finns i varje nyhetsbrev.

Vi är också skyldiga att tillhandahålla bevis för att våra prenumeranter verkligen ville få nyhetsbrevet. För detta ändamål samlar vi in ​​och sparar IP-adressen samt tiden för registrering och avbeställning.

Våra nyhetsbrev är utformade på ett sådant sätt att det är möjligt för oss att få information om förbättringar, målgrupper eller läsbeteendet hos våra prenumeranter. Detta gör att vi kan använda en så kallad webbfyr eller en spårningspixel som reagerar på interaktioner med nyhetsbrevet, till exempel om länkar klickas, nyhetsbrevet överhuvudtaget öppnas eller vid vilken tidpunkt nyhetsbrevet läses. Av tekniska skäl kan vi tilldela denna information till enskilda prenumeranter.

Kategorier av registrerade:
Nyhetsbrevsprenumeranter

Kategorier av uppgifter:
Basdata (till exempel namn, adress), kontaktuppgifter (till exempel e-postadress, telefonnummer), meta- och kommunikationsdata (till exempel enhetsinformation, IP-adress), användardata (till exempel intressen, åtkomsttider)

Behandlingens syften:
Marknadsföring, kundlojalitet och kundrekrytering, analys och utvärdering av kampanjens framgång

Rättslig grund:
Samtycke (artikel 6.1 (a) i GDPR)

 

Salesforce

Använd tjänst:
Salesforce.com, inc. Salesforce Tower, 415 Mission Street, 3rd Floor, San Francisco, CA 94105, USA

Uppgiftsskydd:
https://www.salesforce.com/uk/company/privacy/

 

Lotterier och pristävlingar

Vi använder vår närvaro på webben för att genomföra lotterier och/eller pristävlingar . Därvid behandlar vi de uppgifter som krävs för att kampanjdeltagarna ska kunna genomföra respektive kampanj. Detta inkluderar också de uppgifter som vi behöver för att informera vinnaren och dela ut priset.

Beroende på typen av respektive kampanj kan inlägg från eller om kampanjens deltagare publiceras, till exempel när man rapporterar om respektive kampanj eller om en omröstning om ett inlägg som skickas in av deltagaren är en del av kampanjen. Beroende på vilken typ av tävling det rör sig om kommer deltagarens namn också att publiceras. Vilka uppgifter vi behandlar i det enskilda fallet beror på vilken specifik kampanj som utförs och vilken information vi får från deltagaren.

Genomförandet av respektive kampanj på vår närvaro i ett socialt nätverk är dessutom föremål för respektive nätverks bestämmelser för användning och uppgiftsskydd.

Kategorier av registrerade:
Kampanjdeltagare

Kategorier av uppgifter:
Basdata (till exempel namn, adress), kontaktuppgifter (till exempel e-postadress, telefonnummer), innehållsdata (till exempel textuppgifter, bilder, videor)

Behandlingens syften:
Genomföring av pristävlingar inklusive utdelning av priser och tillkännagivande av vinnaren i olika medier

Rättsliga grunder:
Samtycke (artikel 6.1 (a) i GDPR)

 

Kontakttagande

På vårt online-erbjudande erbjuder vi möjligheten att kontakta oss direkt eller erhålla information via olika kontaktalternativ. För att alltid ha en översikt över kontakter som görs med oss ​​använder vi ett hanteringsverktyg för att behandla motsvarande förfrågningar.

Om du kontaktar oss behandlar vi den frågande personens uppgifter i den utsträckning som är nödvändig för att svara eller handlägga nämnda förfrågan. De behandlade uppgifterna kan variera beroende på hur du kontaktar oss.

Kategorier av registrerade:
Personer som gör en förfrågan

Kategorier av uppgifter:
Basdata (till exempel namn, adress), kontaktuppgifter (till exempel e-postadress, telefonnummer), innehållsdata (till exempel textuppgifter, bilder, videor), användningsdata (till exempel intressen, åtkomsttider), meta- och kommunikationsdata (till exempel enhetsinformation, IP-adress).

Behandlingens syften:
Bearbetning av förfrågningar

Rättsliga grunder:
Samtycke (artikel 6.1 (a) i GDPR); fullgörande av avtal eller förberedelse för ingående av avtal (artikel 6.1 (b) GDPR)

 

Schmieder

Använd tjänst:
Schmieder GmbH, Schussenstraße 16, 88273 Fronreute-Staig

Uppgiftsskydd:
https://www.schmieder-personal.de/datenschutz

 

Registrering „MeinCarado Portal“

Vi erbjuder möjligheten att skapa ett användarkonto på vårt online-erbjudande. Inom ramen för registreringsprocessen insamlar vi ​​nödvändig information från intresserade besökare, som vi behöver för att kunna tillhandahålla ett användarkonto med de tillhörande funktionerna.

Om besökare på vårt online-erbjudande bestämmer sig för att registrera sig, kommer de att få ett bekräftelsemeddelande via e-post som måste bekräftas med syftet att förhindra missbruk av felaktiga e-postadresser.

För att skydda användningen av det interna området samlar vi in ​​IP-adresserna och tidpunkten för åtkomst för att förhindra missbruk och obehörig användning av ett användarkonto. Vi vidarebefordrar inte dessa uppgifter till tredje part såvida det inte är nödvändigt för att fullfölja våra anspråk eller om vi enligt lag är skyldiga att göra det.

Kategorier av registrerade:
registrerade användare

Kategorier av uppgifter:
Basdata (till exempel namn, adress), kontaktuppgifter (till exempel e-postadress, telefonnummer), inloggningsuppgifter (användarnamn och lösenord), eventuellt övriga innehållsdata (till exempel textuppgifter, bilder, videor), meta- och kommunikationsdata (till exempel enhetsinformation, IP-adress), användningsdata (till exempel besökta webbplatser, intressen, åtkomsttider)

Behandlingens syften:
Förenkling av webbplatsfunktionen, fullgörande av avtal, kundlojalitet

Rättsliga grunder:
Samtycke (artikel 6.1 (a) i GDPR)

 

Avtal om provkörningar och tider för rådgivning

Avtal om provkörningar och tider för rådgivning
Du kan avtala tid för en provkörning och/eller en rådgivning via vår webbplats. För detta ändamål insamlas de personuppgifter som krävs för detta och överförs till den återförsäljare du har valt: Namn, e-postadress, önskad fordonstyp, i den mån du vill att din valda återförsäljare ska kontakta dig per telefon, kommer dessutom ditt telefonnummer att samlas in och överföras som frivillig information. Som en allmän garanti för att mötet kommer att genomföras enligt överenskommelse, skickar vi en bekräftelse samt en påminnelse om den avtalade tiden.

Denna insamling, lagring och överföring av uppgifterna sker på grundval av ditt frivilligt givna samtycke i den mening som avses i artikel 6.1 stycke 1 (a) i samband med artikel 7 i GDPR. Detta samtycke kan du när som helst med framtida verkan återkalla på op info@carado.com eller via post Carado GmbH, Ölmühlestraße 6, 88299 Leutkirch im Allgäu, Tyskland. Dessutom kan du även göra dina rättigheter gällande gentemot återförsäljaren. För detta ändamål, kontakta den återförsäljare du har valt.

 

Salesforce

Använd tjänst:
Salesforce.com, inc. Salesforce Tower, 415 Mission Street, 3rd Floor, San Francisco, CA 94105, USA

Uppgiftsskydd:
https://www.salesforce.com/uk/company/privacy/

 

Zendsek

Använd tjänst:
Zendesk, Inc., 989 Market Street #300, San Francisco, CA 94102, USA

Uppgiftsskydd:
https://www.zendesk.de/company/privacy-and-data-protection/#gdpr-sub

Dataöverföring

Vi överför personuppgifterna från besökarna på vårt online-erbjudande för interna ändamål (till exempel för intern administration eller till HR-avdelningen för att uppfylla lagstadgade eller avtalsenliga skyldigheter). Den interna dataöverföringen respektive offentliggörande av uppgifterna sker endast i nödvändig omfattning och under beaktande av de tillämpliga dataskyddsföreskrifterna.

Vi är ett globalt företag med huvudsäte i Tyskland. Uppgifterna från besökarnas på vårt online-erbjudande lagras i vår centrala kunddatabas i Tyskland i enlighet med de tillämpliga dataskyddsbestämmelserna och behandlas inom denna ram för hela koncernens interna administrativa ändamål. En behandling utöver administrativa ändamål sker inte.

 

Rättslig grund:
berättigade intressen (artikel 6.1 (f) i GDPR)

Berättigade intressen:
Så kallade små privilegier, centraliserad ledning och administration i företaget för användning av synergieffekter, kostnadsbesparingar, ökning av effektiviteten

Mottagare:
https://www.erwinhymergroup.com/de/unternehmen/ueber-die-erwin-hymer-group

I händelse av att vi för den koncerninterna behandlingen av uppgifter överför dessa till ett land utanför EES, säkerställer vi att behandlingen utförs av oss på ett enligt lag tillåtet sätt. För detta fall har vi utfärdat bindande företagsregler/standardklausuler för uppgiftsskydd inklusive en separat reglering av lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda de registrerades personuppgifter så bra som möjligt. En kopia av den använda garantin kan hämtas på å ttps://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection_de.

 

Lagringstid

Vi sparar dina uppgifter principiellt så länge som det är nödvändigt för att vi ska kunna fullgöra våra serviceerbjudanden eller om det finns europeiska riktlinjer och förordningar eller lagar eller föreskrifter, som gäller för respektive personuppgiftsbiträde, så länge dessa kräver det. I alla andra fall raderas personuppgifterna efter ändamålsenlig bearbetning, med undantag för sådan data, som vi av juridiska skäl måste spara. Exempelvis måste vi, enligt skatte- och handelsjuridiska bestämmelser om lagringsfrister, spara olika slags dokument som avtal och fakturor för bestämda tidsperioder.

 

Automatiserat beslutsfattande

Vi avstår från automatiserat beslutsfattande eller profilering enligt artikel 22 i GDPR.

 

Rättsliga grunder

Artikel 6.1 (a) i GDPR är den rättsliga grunden för vårt företags databehandling, för vilken vi tidigare fått ett samtycke.

Om det är nödvändig att behandla personuppgifter för att fullgöra ett avtal, vars avtalspartner är den registrerade personen, som exempelvis är fallet vid den nödvändiga bearbetningen för en varuleverans eller tillhandahållandet av andra tjänster eller motprestationer, baseras behandlingen på artikel 6.1 (b) i GDPR. Samma gäller för sådana behandlingsprocesser som behövs före avtalets ingående, exempelvis förfrågningar om våra produkter eller tjänster.

När vårt företag underligger en juridisk förpliktelse, med vilken behandlingen av personuppgifter blir nödvändig, exempelvis skyldigheter i samband med skatt, baseras behandlingen på artikel 6.1 (c) i GDPR.

I sällsynta fall kan det vara av stor betydelse för den registrerade eller en annan fysisk person att behandlingen av personuppgifter utförs för att skydda personens livsviktiga intressen. Det är exempelvis fallet när en besökare i vårt företag skadas och man måste uppge den skadades namn, ålder, försäkringskassa eller annan livsviktig information till en läkare, ett sjukhus eller annan tredje part. I detta fall baseras behandlingen på artikel 6.1 (d).

Slutligen kan bearbetningen baseras på artikel 6.1 (f) i GDPR. På denna rättsliga grund baseras behandling, som inte omfattats av de tidigare nämnda rättsliga grunderna, om behandlingen sker för att iaktta ett berättigat intresse för vårt företag eller för en tredje part, såvida den registrerades intressen, rättigheter och friheter inte överväger. Om behandlingen av personuppgifter baseras på artikel 6.1 (f) i GDPR är vårt berättigade intresse att genomföra våra affärsverkstransaktioner till förmån för alla våra anställda och kunder.

 

De registrerades rättigheter

Rätt till information:
Enligt artikel 15 i GDPR har registrerade rätt att begära en bekräftelse huruvida vi behandlar uppgifter som rör dem. De kan begära information om dessa uppgifter samt ytterligare information som anges i artikel 15.1 i GDPR och dessutom kräva en kopia av sina uppgifter.

Rätt till rättelse:
Enligt artikel 16 i GDPR har registrerade rätt att begära rättelse eller komplettering av de uppgifter som rör dem och som vi behandlar.

Rätt till radering:
Enligt artikel 17 i GDPR har registrerade rätt att begära omedelbar radering av de uppgifter som rör dem. Alternativt kan de begära att vi begränsar behandlingen av deras uppgifter i enlighet med artikel 18 i GDPR.

Rätt till dataportabilitet:
Enligt artikel 20 GDPR har registrerade rätt att begära tillhandahållande av de uppgifter de har gjort tillgängliga och begära överföring av dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig.

Rätt att lämna in klagomål till en tillsynsmyndighet:
Registrerade har dessutom rätt att lämna in klagomål till en behörig tillsynsmyndighet i enlighet med artikel 77 i GDPR.

Rätt att göra invändningar:
Såvida personuppgifter har behandlats på grundval av berättigade intressen enligt artikel 6.1.1 (f) i GDPR, har registrerade rätt att göra invändningar mot behandlingen av deras personuppgifter enligt artikel 21 i GDPR i den mån det finns skäl som uppstår på grund av den speciella situationen eller om invändningen riktas mot direktreklam. I det senare fallet har registrerade personer en generell rätt till invändningar, som inte kräver att en särskild situation anges.

 

Återkallelse

En del databehandlingsprocesser kan endast ske med ditt uttryckliga samtycke. Du kan när som helst återkalla det samtycke du lämnat. För detta ändamål räcker ett formlöst meddelande till info@carado.com. Rättmätigheten av den databehandling som skett före återkallandet påverkas ej.

 

Externa länkar

På vår webbplats finns länkar till online-erbjudanden från andra tillhandahållare. Vi hänvisar härmed till att vi inte har något inflytande på innehållet i de länkade online-erbjudandena och deras tillhandahållares efterlevnad av uppgiftsskyddslagstiftningen.

 

Ändringar

Vi förbehåller oss rätten att när som helst anpassa detta integritetsmeddelande i händelse av ändringar i vårt online-erbjudande och i överensstämmelse med gällande dataskyddsföreskrifter så att det uppfyller de lagstadgade kraven.

Denna integritetspolicy har utfärdats av DDSK GmbH

Hitta aterfosaeljare

Provkoera
Carado
Sätt dig bakom ratten
och njut av en provtur

Boka en tid hos din
Carado-återförsäljare.

Boka mötesdatum nu
Katalog
download
Digital
broschyr

Så får du snabbt och bekvämt veta
allt om våra husbilar.

Info ladda ner
Carado
vaerlden
Allt från cykelhållare
till överkast.

Utrusta din husbil med
praktiska tillbehör.

Sök tillbehör

Ich bin ein Tooltip.