1 Inledning

1.1 Integritetspolicy

Det gläder oss att du besökt vår webbplats och att du är intresserad av vårt företag och våra husbilar. Det är mycket viktigt för oss att dina personuppgifter skyddas. Carado GmbH (nedan kallat ”Carado”, ”vi” eller ”oss”) lägger stor vikt vid att skydda användarnas personuppgifter och att följa all lagstiftning om dataskydd.

Carados webbplatser kan innehålla länkar till webbplatser som tillhör andra webbplatsoperatörer och som därför inte omfattas av denna integritetspolicy. Vilka uppgifter dessa operatörer kan tänkas inhämta kan vi varken veta eller påverka. Information om detta får du i avsnittet om dataskydd på respektive webbplats.
Nedan informerar vi dig utförligt om hur vi handskas med dina uppgifter.

1.2 Definitioner

Integritetspolicyn baseras på definitionerna i dataskyddsförordningen (GDPR).  
• ”Personuppgifter” är varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person (nedan kallad ”en registrerad”) (artikel 4.1 GDPR). Till dina personuppgifter hör information som grundläggande upplysningar om din person (för- och efternamn, adress och födelsedatum), dina kontaktuppgifter (telefonnummer, e-postadress), din betalningsinformation (bankuppgifter) och mycket annat.
• ”Behandling” är en åtgärd eller kombination av åtgärder beträffande personuppgifter eller uppsättningar av personuppgifter, oberoende av om de utförs automatiserat eller ej, såsom insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning eller ändring, framtagning, läsning, användning, utlämning genom överföring, spridning eller tillhandahållande på annat sätt, justering eller sammanförande, begränsning, radering eller förstöring.
• ”En registrerad” är varje identifierad eller identifierbar fysisk person, vars personuppgifter behandlas av den personuppgiftsansvarige.
• ””Personuppgiftsansvarig” är en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, institution eller annat organ som ensamt eller tillsammans med andra bestämmer ändamålen och medlen för behandlingen av personuppgifter; Om ändamålen och medlen för behandlingen bestäms av unionsrätten eller medlemsstaternas nationella rätt kan den personuppgiftsansvarige eller de särskilda kriterierna för hur denne ska utses föreskrivas i unionsrätten eller i medlemsstaternas nationella rätt.
• ”Personuppgiftsbiträde” är en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, institution eller annat organ som behandlar personuppgifter för den personuppgiftsansvariges räkning.
• ”Mottagare” är en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, institution eller annat organ till vilket personuppgifterna utlämnas, vare sig det är en tredje part eller inte; Offentliga myndigheter som kan komma att motta personuppgifter inom ramen för ett särskilt uppdrag i enlighet med unionsrätten eller medlemsstaternas nationella rätt ska dock inte betraktas som mottagare.
• ”Tredje part” är en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, institution eller organ som inte är den registrerade, den personuppgiftsansvarige, personuppgiftsbiträdet eller de personer som under den personuppgiftsansvariges eller personuppgiftsbiträdets direkta ansvar är behöriga att behandla personuppgifterna.
• ”Samtycke” från den registrerade är varje slag av frivillig, specifik, informerad och otvetydig viljeyttring, genom vilken den registrerade, antingen genom ett uttalande eller genom en entydig bekräftande handling, godtar behandling av personuppgifter som rör honom eller henne.

1.3 Insamling och behandling av personuppgifter

Det går i princip att använda våra webbplatser utan att ange några personuppgifter. Men om du via webbplatsen vill använda särskilda tjänster som vårt företag erbjuder, så kan det hända att personuppgifter måste behandlas. Om personuppgifter måste behandlas och om det inte finns någon rättslig grund för en sådan behandling, så inhämtar vi den registrerades samtycke.

2. Ändamålet med insamlingen – personuppgifternas kategori – rättslig grund för behandlingen

2.1 Anonym datainsamling

Du kan besöka vår webbplats utan att aktivt lämna personuppgifter. Varje gång sidan hämtas sparar vi dock automatiskt åtkomstdata (serverloggfiler) som t.ex. namnet på din internetleverantör (ISP), det använda operativsystemet, webbplatsen som du besöker oss från, datumet och varaktigheten för ditt besök eller namnet på den begärda filen, samt av säkerhetsskäl (t.ex. för att identifiera angrepp på våra webbplatser) den använda datorns IP-adress i 7 dagars tid. Dessa uppgifter utvärderas uteslutande för att förbättra våra tjänster och de kan inte användas till att identifiera dig som person. Dessa uppgifter kombineras inte med andra datakällor. Rättslig grund för behandlingen av uppgifterna är dataskyddsförordningen artikel 6.1. Vi behandlar och använder uppgifterna till följande ändamål: 1. För att kunna tillhandahålla Carados webbsidor, 2. För att förbättra våra webbsidor 3. För att förhindra och upptäcka fel/felfunktioner samt även missbruk av webbsidorna. Denna typen av databehandling sker antingen för att uppfylla avtalet om användningen av Carados webbsidor eller så har vi ett legitimt intresse av att säkerställa att Carados webbsidor fungerar felfritt och att funktionerna kan användas samt att anpassa webbsidorna till användarnas krav.

2.2 Användning av kartläggningskakor

För att göra besöken på var webbsida attraktiva och för att möjliggöra att vissa funktioner kan användas, använder vi så kallade kakor på vår hemsida. Det rör sig om en standardmässig internetteknologi för att spara och hämta inloggningsdata och annan användarinformation för alla användare på Carados webbplatser. Kakor (cookies) är små textfiler som sparas i din dator och som gör att vi kan spara exempelvis användarinställningar, så att våra webbsidor kan visas i ett format som är anpassat till din dator. Somliga av de kakor vi använder raderas när du avslutar webbläsarsessionen, dvs. när du stänger webbläsaren (som kallas temporära kakor eller sessionskakor). Andra kakor ligger kvar i din dator och gör att vi eller våra företagspartner känner igen din webbläsare vid ditt nästa besök (så kallade permanenta kakor).

Du ställa in din webbläsare så att du informeras om när kakor lämnas så att du i varje enskilt fall får välja om du accepterar dem eller inte, eller så kan du utesluta att kakor lämnas i vissa fall eller i allmänhet. Dessutom kan kakorna raderas i efterhand, för att ta bort data som webbplatser lämnat på din dator. Anvisningar om hur detta görs hittar du lätt på internet. Om du avaktiverar kakorna kan det leda till att funktionerna på Carados webbplatser inte fungerar fullständigt. 

Avaktivera eller ta bort kakor (Opt-Out)
I varje webbläsare kan man begränsa användningen av kakor eller radera dem. Mer information om detta hittar du på följande webbplatser:

Internet Explorer:
https://support.microsoft.com/de-de/help/17442

Firefox:
https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer?redirectlocale=en-US&redirectslug=Cookies

Google Chrome:
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en

Safari:
https://support.apple.com/de-de/HT201265

2.3 Användning av Google Analytics

Den här webbplatsen använder funktioner från webbanalysverktyget Google Analytics. Verktyget tillhandahålls av Google Inc.,1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA. Google Analytics använder så kallade kakor (cookies), dvs. textfiler som sparas på din dator och som gör det möjligt att analysera din användning av webbplatsen. Den information som skapas av kakorna om din användning av denna webbplats (inklusive din IP-adress) skickas till en av Googles servrar i USA och sparas där. Google använder den här informationen för att utvärdera din användning av webbplatsen, för att sammanställa rapporter om webbplatsanvändningen åt webbplatsoperatören och för att tillhandahålla andra tjänster relaterade till webbplatsanvändningen och internetanvändningen. Google överför i vissa fall denna information till tredje part, om detta är föreskrivet i lag eller om den tredje parten behandlar uppgifterna på uppdrag av Google. 

Förhindra att kakorna sparas 
Genom att göra motsvarande inställningar i din webbläsare kan du förhindra att kakorna sparas; vi vill dock upplysa dig om att du i så fall kanske inte kan använda samtliga funktioner på denna webbplats i deras fulla utsträckning. Genom att använda denna webbplats samtycker du till att de data som samlats in via dig behandlas av Google på det sätt och för det ändamål som beskrivits ovan. 

IP-anonymisering
På denna webbplats har vi aktiverat funktionen IP-anonymisering. Härigenom förkortas din IP-adress av Google inom EU:s medlemsstater eller inom andra stater som är parter i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, innan IP-adressen överförs till USA.

Invändning mot insamling av uppgifter 
Om du inte vill att Google ska erhålla data från din webbläsare när webbplatserna hämtas, kan du använda länken här till Opt-Out-lösningen för Google Analytics: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. Detta tilläggsprogram förhindrar att webbläsaren begär Analytics-koden, så att Google inte får några data när sidan hämtas. Tillägget finns bara till Internet Explorer 7 och 8, Firefox 3.x samt till Chrome. Enligt Google blockerar webbläsaren Google Analytics-skriptet efter installationen. Mer information om användarvillkor och sekretess hittar du på http://www.google.com/analytics/terms/de.html och på http://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html.

Vi vill upplysa dig om att Google Analytics på denna webbplats utökats med koden ”gat.anonymizeIp”, för att möjliggöra anonymiserad inhämtning av IP-adresser (s.k. IP-maskning).

Demografidata i Google Analytics
Denna webbplats använder funktionen “demografidata och intressen” i Google Analytics. På så vis kan rapporter skapas med information om webbplatsbesökarnas ålder, kön och intressen. Dessa uppgifter kommer från intresserelaterad reklam på Google och från besökardata från tredjepartsleverantörer. Dessa uppgifter kan inte kopplas till någon särskild person. Du kan när som helst deaktivera denna funktion via annonsinställningarna i ditt Google-konto eller förbjuda att dina uppgifter insamlas av Google Analytics över huvud taget, enligt beskrivningen i avsnittet ”Invändning mot insamling av uppgifter”.

2.4 Användning av Google Remarketing

Denna webbplats använder teknologin Google Remarketing från Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland; ”Google”). Det rör sig om en retargeting-teknologi som gör att vi kan nå dem som besökt vår webbplats igen på webbplatserna inom Googles reklamnätverk. Reklamen fogas in med hjälp av så kallade kakor.

För detta ändamål placeras kakor på din dator, med vars hjälp tredjepartsleverantörer, inklusive Google, får reda på vilka av våra webbplatser som har besökts med din webbläsare. Med hjälp av denna information kan våra annonser visas för dig vid ett senare tillfälle, exempelvis när du gör en Google-sökning eller på webbplatser inom Google-nätverket. Mer information om sekretess hos Google och om hur remarketing fungerar hittar du på: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/. Även i detta fall kan du ändra inställningarna i din webbläsare så att kakorna inte sparas och/eller invända mot inhämtningen inom ramen för Google Remarketing via https://www.google.com/policies/technologies/ads/.

2.5 Användning av Google AdWords

På vår webbplats använder vi Google Conversion Tracking, en analystjänst från Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland; ”Google”). Google AdWords placerar en kaka på din dator (konverteringskaka, ”conversion cookie”), om du kom till vår sida via en Google-annons. Dessa kakor blir ogiltiga efter 30 dagar och är inte till för att identifiera personer. Om du besöker vissa av våra sidor medan kakan ännu inte blivit ogiltig, så kan vi och Google se att någon klickat på annonsen och att du skickades vidare till vår sida på så vis. Varje AdWords-kund får en annan kaka. Kakor kan därför inte spåras över webbplatserna av AdWords-kunder. Den information som hämtats med hjälp av en conversion-cookie är till för att skapa konverteringsstatistik för AdWords-kunder som har valt att använda sig av konverteringsspårning. AdWords-kunderna får veta det sammanlagda antalet användare som har klickat på deras annons och som skickats vidare till en sida som har en konverteringsspårningstagg. De får dock ingen information som kan användas till att identifiera enskilda användare.

Om du inte vill delta i spårningen kan du invända mot denna användning, genom att du förhindrar att kakorna installeras genom att ändra motsvarande inställning i din webbläsare (avaktiveringsmöjlighet). Du kommer då inte att tas med i konverteringsstatistiken. Mer information om användarvilkor och sekretess hittar du på: http://www.google.de/policies/privacy/.

2.6 Användning av Google Maps

Vi använder Google Maps för att visa kartor och för att skapa vägbeskrivningar. Google Maps bedrivs av Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland.
Genom att använda den här webbplatsen förklarar du ditt samtycke till att de uppgifter som samlas automatiskt eller som du själv matar in inhämtas, behandlas och används av Google, någon av dess representanter eller tredjepartsleverantörer.
Användarvillkoren för Google Maps hittar du på: https://www.google.com/intl/de_de/help/terms_maps.html .
Utförlig information hittar du på Googles sidor om sekretess på google.se: transparens och valmöjligheter och dataskyddsbestämmelser på https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de.

2.7 Användning av Google Tag Manager (taggstyrning)

Den här webbplatsen använder Google Tag Manager. Genom den här tjänsten kan webbplatstaggar styras via ett gränssnitt. Google Tool Manager använder enbart taggar. Det innebär: inga kakor används och inga personuppgifter inhämtas. Google Tool Manager aktiverar andra taggar, som i sin tur i vissa fall inhämtar uppgifter. Google Tag Manager inhämtar dock inte dessa uppgifter. Om en avaktivering gjorts på domain- eller kaknivå, så kvarstår den för alla spårningstaggar, om dessa implementeras med Google Tag Manager.

Utförlig information hittar du på Googles sidor om sekretess på google.se: transparens och valmöjligheter och dataskyddsbestämmelser på https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de.

2.8 Användning av sociala medier

2.8.1 Social Media Plugins

Användning av Facebook

På våra sidor används funktioner från tjänsten Facebook. Leverantören är Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA. När du besöker våra sidor upprättas via länken en direkt anslutning mellan din webbläsare och Facebooks server. Facebook får på så vis information om att du besökt vår webbplats med din IP-adress. Om du klickar på Facebooks "Like-button" medan du är inloggad på ditt Facebook-konto, kan du länka innehållet på våra sidor till din Facebook-profil. På så vis kan Facebook förknippa besöket på våra sidor med ditt användarkonto. Vi vill påpeka att vi som sidornas leverantör inte får veta något om innehållet i de överförda uppgifterna eller om hur de används av Facebook. Mer information om detta hittar du i Facebooks sekretesspolicy på https://de-de.facebook.com/policy.php .

Om du inte vill att Facebook ska kunna förknippa besöket på våra sidor med ditt Facebook-användarkonto, ber vi dig att logga ut dig från ditt Facebook-användarkonto.

Användning av Google+

Våra sidor använder funktioner från Google+. Leverantören är Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA. Insamling och överföring av information: Med gränssnittet Google+ kan du publicera information över hela världen. Via gränssnittet Google+ får du och andra användare personanpassat innehåll från Google och våra partner. Google sparar både informationen om att du har gett +1 för ett innehåll och information om sidan som du tittade på när du klickade på +1. Dina +1 kan infogas som hänvisningar tillsammans med ditt profilnamn och ditt foto i Google-tjänster, som exempelvis i sökresultat eller i din Google-profil, eller på andra ställen på webbplatser och i annonser på internet. Google registrerar information om dina +1-aktiviteter, för att förbättra Google-tjänsterna för dig och för andra. För att kunna använda gränssnittet Google+ behöver du en offentlig Google-profil som är synlig över hela världen och som åtminstone måste innehålla det namn som valts för profilen. Det namnet används i alla Google-tjänster. I vissa fall kan detta namn även

ersätta ett annat namn som du har använt använt för att dela innehåll via ditt Google-konto. Din Google-profils identitet kan visas för användare som känner till din e-postadress eller som förfogar över annan information från dig som identifierar dig. Användning av den inhämtade informationen: Vid sidan av de ovan förklarade ändamålen för användningen så används den information som du lämnat i enlighet med Googles gällande integritetspolicy. Google publicerar möjligen sammanfattande statistik om användarnas +1-aktiviteter och skickar denna vidare till användare och partner, som exempelvis en Publisher, annonsörer eller anknutna webbplatser.

Mer information hittar du i sekretesspolicyn från Google+ på: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ .

Användning av Twitter

Vi använder funktioner från tjänsten Twitter på våra sidor. Dessa funktioner tillhandahålls av Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Genom att använda Twitter och funktionen ”Re-Tweet” förknippas de webbplatser du besökt med ditt Twitter-konto och meddelas andra användare. I samband med detta överförs uppgifter till Twitter. Vi vill påpeka att vi som sidornas leverantör inte får veta något om innehållet i de överförda uppgifterna eller om hur de används av Twitter. Mer information om detta hittar du i Twitters sekretesspolicy på https://twitter.com/privacy . Du kan ändra dina sekretessinställningar på Twitter i kontoinställningarna på: https://twitter.com/account/settings.

Användning av YouTube

Vår webbplats använder funktioner från webbplatsen YouTube som tillhandahålls av Google. Webbplatsens operatör är YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. När du besöker någon av våra sidor som är utrustad med en YouTube-funktion, upprättas en anslutning till YouTubes servrar. I samband med detta meddelas YouTube-servern vilken av våra sidor du har besökt.

Om du är inloggad på ditt YouTube-konto gör du det möjligt för YouTube att förknippa ditt surfbeteende direkt med din personliga profil. Du kan förhindra detta genom att du loggar ut dig från ditt YouTube-konto.

Mer information om hur användaruppgifterna används hittar du i YouTubes sekretesspolicy på: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy .

Användning av Instagram

Vi använder funktioner från tjänsten Instagram på våra sidor. Dessa funktioner tillhandahålls av Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA. När du är inloggad på ditt Instagram-konto kan du genom att klicka på Instagram-knappen länka samman innehållet på våra sidor med din Instagram-profil. På så vis kan Instagram förknippa besöket på våra sidor med ditt användarkonto. Vi vill påpeka att vi som sidornas leverantör inte får veta något om innehållet i de överförda uppgifterna eller om hur de används av Instagram. Mer information om detta hittar du i Instagrams sekretesspolicy på: https://instagram.com/about/legal/privacy/.

Användande av Pinterest

På våra sidor använder vi funktioner från det sociala nätverket Pinterest, som administreras av Pinterest Inc., 808 Brannan Street San Francisco, CA 94103-490, USA ("Pinterest"). När ni öppnar en sida, som har en sådan funktion bygger er browser upp en direkt förbindelse till Pinterest server. Plugin förmedlar protokolldata till Pinterests server i USA. Denna kan innehålla er IP-adress, de besökta websidors adresser, Pinterest-funktioner, browserinställningar, datum och tidpunkt för förfrågan, hur ni använder Pinterest samt cookies.

Ytterligare information om syfte, omfattning och ytterligare bearbetning och användande av data med Pinterest samt de därmed hörande  rättigheterna och möjligheten att skydda den privata sfären finns i dataskyddsbestämmelserna för Pinterest på: https://about.pinterest.com/de/privacy-policy.

Användande av Spotify

På våra sidor finns funktioner från musiktjänsten Spotify. Operatör är Spotify AB, Birger Jarlsgatan 61, 113 56 Stockholm, Sverige. Spotifys funktioner känns igen på att det finns en grön logo på vår sida. En översikt över Spotify- funktionerna finns på https://developer.spotify.com.

Med dessa funktioner kan ni , på så sätt vid, besök på våra sidor bygga upp en direkt förbindelse mellan er browser och Spotify-servern. Spotify får på så sätt information om att ni med er IP-adress har besökt vår sida. När ni är inloggad på ert Spotify-Account och klickar på Spotify Button kan ni på våra sidor direkt länka till Spotify. På så sätt kan Spotify allokera användarkontona för de som besökt våra sidor.

Ytterligare information om Spotifys datapolicy finns på: https://www.spotify.com/de/legal/privacy-policy/ . När ni inte vill att Spotify skall allokera besöken på våra sidor till ert Spotify-konto skall ni först logga ut från Spotify.

2.8.2 Våra erbjudanden på plattformar i sociala medier

Vi publicerar erbjudanden online på olika social-media-plattformar (t.ex. Fanpages); erbjudandena innehåller information om Carado och ger oss möjlighet att komma i kontakt med dig.  Vi vill påpeka att vi inte har någon kontroll över hur dina personuppgifter hanteras på dessa plattformar och att det endast är den ifrågavarande plattformens operatör som har fullständig kännedom om innehållet i de överförda uppgifterna och om hur de används. Vanligtvis sparas kakor i din webbläsare när du besöker en sådan plattform.

Du kan bli föremål för denna datainsamling, även om du inte är registrerad på ifrågavarande plattform. Vi vet inte om uppgifterna hamnar utanför det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, och om ja, i vilken utsträckning. Vår behandling av personuppgifter på plattformarna sker i enlighet med artikel 6.1 f i GDPR. Vårt berättigade intresse består i att vi vill kunna presentera Carado utåt på ett mångsidigt sätt samt att vi vill utnyttja möjligheterna att kommunicera med våra kunder så effektivt som möjligt.

Dessutom kan ett samtycke till uppgiftshanteringen utgöra den rättsliga grunden i enlighet med artikel 6.1 a i GDPR, om du har gett plattformens operatör ditt samtycke.  Utförlig information om de olika plattformarna och om hur plattformarnas operatörer hanterar uppgifterna, om dina olika möjligheter till att göra invändningar mot hanteringen och om din rätt att få tillgång till de insamlade uppgifterna hittar du i sekretessinformationen hos följande operatörer:

Facebook

Leverantör: Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland

Sekretesspolicy: https://www.facebook.com/about/privacy/

Information om kakor: https://www.facebook.com/policies/cookies/

Specifik information om Facebook-fanpages: När du besöker vår Facebook-Fanpage behandlar Facebook dina personuppgifter (Facebook Insights). Facebook överför dessa uppgifter till oss i anonymiserat skick inom ramen för Facebook Insights. Dessa anonymiserade uppgifter är statistiska uppgifter om våra Fanpage-prenumeranter.

Utöver detta får vi profildata om dig från Facebook, när du interagerar med oss på vår webbplats, om du till exempel gillar eller kommenterar inlägg eller skriver till oss via Facebook eller följer vår sida.

Google+ / YouTube

Operatör: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland integritetspolicy: https://policies.google.com/privacy

Information om kakor: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=de

Opt-Out: https://adssettings.google.com/anonymous?hl=de&sig=ACi0TCiJxXvvKBloi2agYqXUJ4wynvlJklYAPsz_wOZwSUspvMZl4kBzJhFORHem0ERdQR1S2YqYpM9z1j8524iEylUKxtZ5IQ

Specifik information om YouTube-konton eller -kanaler: När du besöker vår YouTube-sida behandlar YouTube dina personuppgifter. Dessa uppgifter överförs till oss i anonymiserat skick av YouTube inom ramen för användningen av YouTube STUDIO. Dessa anonymiserade uppgifter är statistiska uppgifter om vår kanals prenumeranter.

Utöver detta får vi från YouTube användarnamnet i din ”Google+”-profil, när du interagerar med oss på vår webbplats, t.ex. om du gillar eller kommenterar en video eller prenumererar på vår kanal.

Twitter

Operatör: Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07, Ireland

integritetspolicy: https://twitter.com/privacy?lang=de

Opt-Out: https://twitter.com/personalization

Specifik information om Twitter-företagsprofilen: När du besöker vår Twitter-företagsprofil så behandlar Twitter dina personuppgifter. Dessa uppgifter överförs till oss i anonymiserat skick från Twitter inom ramen för Twitter-Analytics. Dessa anonymiserade uppgifter är statistiska uppgifter om våra prenumeranter.

Utöver detta meddelar oss Twitter ditt profilnamn, när du interagerar med oss på vår webbplats eller med Tweets, exempelvis om du gillar inlägg, retweetar eller besvarar dem eller om du följer vår sida.

Instagram

Operatör: Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irland

Integritetspolicy: https://help.instagram.com/155833707900388 

information om kakor: https://help.instagram.com/1896641480634370?ref=ig 

Specifik information om Instagram-profiler: När du besöker vår företagssida på Instagram så behandlar Instagram dina personuppgifter. Instagram överför dessa uppgifter till oss i anonymiserat skick inom ramen för Instagram Insights. Dessa anonymiserade uppgifter är statistiska uppgifter om våra profil-prenumeranter.

Utöver detta meddelar oss Instagram ditt användarnamn, när du interagerar med oss på vår webbplats, exempelvis om du gillar eller kommenterar inlägg eller följer vår sida.

Pinterest 

Leverantör: Pinterest Inc., 651 Brannan Street, San Francisco, CA 94103, USA

Dataskyddsförklaring: https://policy.pinterest.com/de/privacy-policy  

Cookie-information: https://policy.pinterest.com/de/cookies

Opt-Out: https://help.pinterest.com/en/article/personalization-and-data

Särskild Information om Pinterests företagsprofil: Efter att du har besökt någon av Pinterests företagsprofiler bearbetar Pinterest dina personuppgifter. Pinterest skickar dessa till oss i anonymiserad form inom ramen för Pinterest-Analytics. Denna data är statistisk data. Vidare får vi av Pinterest ditt profilnamn, när du interagerar med våra Pins, när du exempelvis skriver kommentarer, sänder meddelanden eller följer oss på Pinterest.

Spotify

Leverantör: Spotify AB, Regeringsgatan 19, SE-111 53 Stockholm, Sverige 

Dataskyddsförklaring: https://www.spotify.com/de/legal/privacy-policy/ 

Cookie-information: https://www.spotify.com/de/legal/cookies-policy/?language=de&country=de 

Särskildinformation om Spotifyprofiler: Efter att du har besökt någon av Spotifys profiler bearbetar Spotify dina personuppgifter (exempelvis användarnamn och profilbilder). När du interagerar med oss eller följer vår spellista skickas information om detta till oss. Övrig data som registrerats av Spotify anonymiseras. Det är statistisk abonnentdata.

2.8.3 Facebook Custom Audiences (Pixel-variant)

På vår webbplats använder vi marknadsföringsverktyget Facebook-Pixel. Operatören är Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland (nedan ”Facebook”). När man använder Facebook-Pixel placeras en s.k. Tracking-Pixel på webbplatsen. Via denna Pixel lämnas i sin tur kakor på den dator som du använder. För oss innebär det att vi kan analysera ditt beteende, efter det att du klickat på någon av våra reklamannonser på Facebook och skickats vidare till vår webbplats. Det gör att vi kan visa dig målinriktad reklam. Om du har ett Facebook-konto och är inloggat på detta, så kan Facebook dessutom förknippa ditt besök hos oss med ditt användarkonto på Facebook. 
Hur du kan ändra inställningarna för hur Facebook-Ads får du veta på Facebook:
https://www.facebook.com/login.php?next=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fads%2Fpreferences%2F%3Fentry_product%3Dad_settings_screen
Dessutom kan du inhämta specifik information och fler detaljer om Facebook-Pixel och hur det verktyget fungerar i Facebooks hjälpcenter:
https://www.facebook.com/business/help/651294705016616
Rättslig grund för användningen av Facebook Pixel är vårt berättigade intresse enligt artikel 6.1 f GDPR av att optimera och analysera vårt onlineutbud för dig. 
Facebook har certifierats enligt Privacy Shield-ramverket. Härigenom garanterar Facebook i enlighet med artikel 44 och följande artiklar i GDPR, för att uppfylla de europeiska dataskyddsstandarderna.

2.8.4 Facebook Custom Audiences (list-variant)

Vi använder Facebook Pixel i varianten Custom Audiences. Operatören är Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland (nedan ”Facebook”). Vi använder den här tjänsten för att optimera våra Facebook-reklamannonser för dig. Facebook-reklamannonserna anpassas efter om du redan visat ett visst intresse för några särskilda variabler eller delar av våra sidor (som t.ex. Särskilda teman eller produkter). De här variablerna överför vi till Facebook. Facebook använder sedan aktiviteten för att skapa målgrupper (s.k. Custom Audiences), för att även senare kunna visa besökarna motsvarande reklamannonser på Facebook om dessa teman eller produkter. Överföringen sker till vårt företagskonto på Facebook i form av en lista med personuppgifter från våra webbplatsanvändare (hit hör: namn, bostadsort, e-postadress, telefonnummer). Enligt integritetspolicyn överförs uppgifterna krypterade av Facebook, innan de sparas hos Facebook. Till detta används det s.k. SHA256-förfarandet (Secure Hash Algorithm 256), under vilket uppgifterna inte överförs till Facebook som klartext, utan först efter att ha krypterats enligt förfarandet. Facebook skapar då först ett s.k. hash-värde (en kombination av bokstäver och siffror) av det aktuella datumet. Detta värde jämförs sedan med andra hash-värden med motsvarande uppgifter från Facebook-användare, och sedan förknippas datumet med Facebook-användarkontot. På så vis kan vi använda målinriktade reklamannonser för oss på Facebook-plattformen. 

Facebooks behandling av uppgifterna sker inom ramen för Faceboooks sekretesspolicy (https://www.facebook.com/about/privacy/). Du kan även använda den information som Facebook anger under följande länk: https://www.facebook.com/settings?tab=ads för att ställa in och anpassa reklamannonserna inom Facebook. 
Rättslig grund är ditt samtycke enligt artikel 6.1 a i GDPR.
Facebook har certifierats enligt Privacy Shield-ramverket (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active) och garanterar därmed att den europeiska dataskyddslagstiftningen åtföljs.

2.9 Kontaktformulär/förfrågningar

På vår webbplats kan du skicka förfrågningar till oss med ett kontaktformulär. När du gör så sparas uppgifterna från kontaktformuläret hos oss (din förfrågans innehåll, ämnesraden i din förfrågan och datumet) inklusive de kontaktuppgifter du angivit där (namn, efternamn och e-post) för att vi ska kunna behandla din förfrågan och för eventuella följdfrågor. Vi lämnar inte ut dessa uppgifter utan ditt samtycke. Rättslig grund för insamlandet och behandlingen av uppgifterna är artikel 6.1 i GDPR.

De uppgifter du angivit i kontaktformuläret sparas hos oss, till dess att du uppmanar oss att radera dem, återkallar ditt samtycke till att de lagras eller till dess att syftet med att lagra uppgifterna inte längre är giltigt (t.ex. efter det att din förfrågan behandlats). Tvingande lagstiftning, särskilt lagringsperioder, påverkas inte.

2.10 Förfrågningar om informationsmaterial (broschyrer, prislistor osv.)

På vår webbplats kan du via ett online-formulär be att få informationsmaterial om våra produkter och tjänster. 

När du gör så lagras uppgifterna från online-formuläret inklusive de kontaktuppgifter du uppgett där (tilltal, förnamn, efternamn, företag, adress, telefonnummer, e-post) för att din förfrågan ska kunna behandlas och för eventuella följdfrågor, och de skickas vidare till det personuppgiftsbiträde som fått i uppdrag av oss att skicka informationsmaterialet. Vi lämnar inte ut dessa uppgifter till tredje part utan ditt samtycke. Rättslig grund för insamlandet och behandlingen av uppgifterna är dataskyddsförordningen artikel 6.1. 

De uppgifter du angivit i online-formuläret lagras hos oss, till dess att du uppmanar oss att radera dem, återkallar ditt samtycke till att de lagras eller till dess att syftet med att lagra uppgifterna inte längre är giltigt (t.ex. efter det att tiden är bokad). Tvingande lagstiftning, särskilt lagringsperioder, påverkas inte.

2.11 E-postkommunikation

När du skickar oss förfrågningar eller information via e-post sparas dina uppgifter (e-postadress, innehållet i ditt mejl, ditt mejls ämnesrad och datumet) inklusive de kontaktuppgifter som du uppgivit där (namn, efternamn, ev. telefonnummer, adress) för att din förfrågan ska kunna behandlas och i händelse av följdfrågor. Vi lämnar inte ut dessa uppgifter utan ditt samtycke. Rättslig grund för insamlandet och behandlingen av uppgifterna är artikel 6.1. I GDPR.
Vi vill uppmärksamma användaren på att mejl kan läsas och ändras obefogat och obemärkt under överföringsvägen. Carado använder programvara för att filtrera bort oönskade mejl (spamfilter). Det kan hända att spamfiltret sorterar bort mejl som på grund av vissa variabler felaktigt identifierats som skräppost.

De uppgifter du angivit lagras hos oss, till dess att du uppmanar oss att radera dem, återkallar ditt samtycke till att de lagras eller till dess att syftet med att lagra uppgifterna inte längre är giltigt (t.ex. efter det att din förfrågan behandlats). Tvingande lagstiftning, särskilt lagringsperioder, påverkas inte.

2.12 Tävlingar/kampanjer

På vår webbplats har du möjlighet att delta i tävlingar och/eller kampanjer. Om du deltar så gör du det frivilligt och oberoende av alla andra erbjudanden på vår webbsida. När du anmäler dig till en tävling överför du din e-postadress till oss (och ev. för- och efternamn, telefonnummer, födelsedatum och adress). Syftet med att inhämta uppgifterna är att kunna genomföra tävlingen, utkora vinnaren och skicka priset. Rättslig grund är artikel 6.1 i GDPR. Ytterligare uppgifter inhämtas inte resp. enbart på frivillig basis.

Deltagarna förklarar att de samtycker till att, om de vinner, ställa förnamn (för efternamnet endast initialen) inkl. foton till förfogande för redaktionella texter. 

De uppgifter du uppgivit lagras hos oss till dess att tävlingen är över, men inte längre än så. Tvingande lagstiftning, särskilt lagringsperioder, påverkas inte.

2.13 Prenumeration på vårt nyhetsbrev

På vår webbplats kan du prenumerera på vårt företags nyhetsbrev. Vi använder det till att med jämna mellanrum informera våra kunder och affärspartner om vårt företags erbjudanden. För att göra detta behöver vi en giltig e-postadress från dig plus information som gör att vi kan kontrollera att den angivna e-postadressen är din och att du samtycker till att motta nyhetsbrevet. Ytterligare uppgifter insamlas inte, resp. endast på frivillig basis. Av juridiska skäl skickas inom ramen för double-opt-in-förfarandet ett bekräftelsemejl till den e-postadress som av den registrerade för första gången angivits för att få nyhetsbrevet utskickat. Vi använder dessa uppgifter enbart till att skicka ut nyhetsbrevet och lämnar inte ut dem till tredje part. Rättslig grund för insamlandet och behandlingen av uppgifterna är dataskyddsförordningen artikel 6.1. 

Vid anmälan till nyhetsbrevet sparar vi datumet och tidpunkten för anmälan samt även den IP-adress som tilldelats den registrerades dator av internetleverantören (ISP). Dessa uppgifter måste samlas in för att senare kunna fastställa (ett eventuellt) missbruk av den registrerades e-postadress, och är därför till för vår säkerhet.

Det givna samtycket till att uppgifterna lagras, e-postadressen och användningen av densamma till att skicka ut nyhetsbrevet kan du när som helst återkalla, till exempel via länken ”Avanmäla”/”avregistrera” som finns i varje nyhetsbrev. Du kan också gärna när som helst meddela oss att du vill avregistrera dig via mejl till info@carado.de. Återkallandet påverkar inte den rättsliga statusen för den uppgiftshantering som redan utförts. Efter ett återkallande raderas personuppgifterna av den som är ansvarig för hanteringen av uppgifterna. En avanmälan från att ta emot nyhetsbrevet betraktas som en automatisk återkallelse.

De uppgifter som vi fått av dig för att skicka ut nyhetsbrevet lagras hos oss till dess att du avanmäler dig från nyhetsbrevet och efter det att du avbeställt nyhetsbrevet raderas uppgifterna.

Nyhetsbrevs-spårning 
Nyhetsbreven innehåller så kallade spårningspixlar. En spårningspixel är en liten digital bild som är inbäddade i sådana mejl som skickas i HTML-format, för att kunna göra en loggfil och en loggfilsanalys. På så vis kan man göra en statistisk utvärdering som visar om en onlinemarknadsföringskampanj var framgångsrik eller inte. Med hjälp av de inbäddade spårningspixlarna kan vi se om och när ett mejl öppnades av den registrerade och vilka länkar i mejlet som användes av den registrerade.

Sådana personuppgifter som insamlats via spårningspixlarna i nyhetsbreven lagras och utvärderas hos oss, eftersom vi har ett berättigat intresse av att optimera nyhetsbrevsutskicken och av att anpassa innehållet i framtida nyhetsbrev ännu bättre till den registrerades intressen. Rättslig grund är artikel 6.1 i dataskyddsförordningen (GDPR).

2.14 Sidan ”Jobba hos oss”/online-ansökan

På vår webbplats har du möjlighet att använda sidan ”Jobba hos oss” och/eller skicka in en ansökan per e-post. Personuppgifterna som lämnas av de sökande (grundläggande personuppgifter, kontaktuppgifter, bilagor som ansökningsbrev, cv, betyg osv.) samlas in och behandlas för att kunna bearbeta ansökningarna. Behandlingen kan även ske på elektronisk väg. Det gäller särskilt om den sökande skickar ansökningen till den personuppgiftsansvarige via mejl eller via ett webbformulär som finns på webbplatsen. Om den personuppgiftsansvarige ingår ett anställningsavtal med en sökande så lagras uppgifterna enligt gällande föreskrifter för att nyanställningen ska kunna behandlas. Om den personuppgiftsansvarige inte ingår något anställningsavtal med den sökande, så raderas ansökningsmaterialet automatiskt sex månader efter det att beslutet om avslag tillkännagivits, om den personuppgiftsansvarige inte har något annat berättigat intresse av att behandla uppgifterna. Ett exempel på ett sådant annat berättigat intresse kan vara för att uppfylla bevisbördan i en process gällande allmänna lagen om likabehandling (AGG). Rättslig grund för insamlandet och behandlingen av uppgifterna är artikel 6.1 i GDPR. 

Sökandepool
När du ansöker online har du möjlighet att ge ditt uttryckliga samtycke till att vi lagrar och använder dina personuppgifter även efter det att det aktuella ansökningsförfarandet avslutats. Med detta samtycke kan vi sedan informera dig om nya lediga jobb som kan vara av intresse för dig.

2.15 Registrering på webbplatsen

Du kan registrera dig på vår webbplats. Syftet med registreringen är att du ska få tillgång till sådant innehåll och sådana tjänster som enbart kan erbjudas registrerade användare. I samband med detta samlar vi in följande uppgifter: Tilltal, för- och efternamn, e-postadress, telefonnummer, adress, osv. Uppgifterna som är markerade som obligatoriska fält krävs för registreringen, alla andra uppgifter lämnas frivilligt.
Vid en registrering på vår webbplats sparas dessutom den IP-adress som tilldelats ifrågavarande person av dennes Internet-Service-Provider (ISP), samt även datumet och tidpunkten för registreringen. Dessa uppgifter sparas mot bakgrund av att det är enda sättet att förhindra att våra tjänster missbrukas och att dessa uppgifter vid behov kan användas till att lösa begångna brott. Därför är det nödvändigt att spara dessa uppgifter för vår egen säkerhet. Uppgifterna lämnas av princip inte ut till tredje part, om det inte föreligger någon rättsligt bindande plikt att lämna ut uppgifterna eller om det krävs i brottsbekämpande syfte.
Rättslig grund för behandlingen av uppgifterna är artikel 6.1 b i dataskyddsförordningen.

2.16 Kontaktformulär tidsbokningar och konfigurationsförfrågningar hos återförsäljare

På vår webbplats kan du använda ett online-formulär för att boka tid för en provtur eller en visning hos någon av de auktoriserade återförsäljarna som anges på vår webbplats, eller för att skicka en konfiguration till någon av våra återförsäljare. För detta ändamål insamlas de personuppgifter som krävs för detta och överförs till den återförsäljare du har valt: Namn, e-postadress, önskad fordonstyp, i den mån du vill att din valda återförsäljare ska kontakta dig per telefon eller post, kommer dessutom ditt telefonnummer och/eller din adress att samlas in och överföras som frivillig information. Som en allmän garanti för att mötet kommer att genomföras enligt överenskommelse, skickar vi en bekräftelse samt en påminnelse om den avtalade tiden. Denna insamling, lagring och överföring av uppgifterna sker på grundval av ditt frivilligt givna samtycke i den mening som avses i artikel 6.1 stycke 1 (a) i samband med artikel 7 i GDPR.

Detta samtycke kan du när som helst med framtida verkan återkalla på datenschutz@carado.de eller via post [Carado GmbH, Bahnhof 11, 88299 Leutkirch Deutschland]. Dessutom kan du även göra dina rättigheter gällande gentemot återförsäljaren. För detta ändamål, kontakta den återförsäljare du har valt.

I samband med detta sparas dina uppgifter hos oss för att en tid ska kunna bokas, för att vi ska kunna göra ett anbud och för eventuella följdfrågor, och uppgifterna skickas sedan vidare till den utvalda återförsäljaren. Uppgifterna som sparas kommer från kontaktformuläret inklusive de kontaktuppgifter du lämnat där. De uppgifter du angivit i online-formuläret sparas hos oss, till dess att du uppmanar oss att radera dem, återkallar ditt samtycke till att de lagras eller till dess att syftet med att lagra uppgifterna inte längre är giltigt (t.ex. efter det att tiden är bokad). Tvingande lagbestämmelser – särskilt lagringsperioder – påverkas inte. Vi har ingenting att göra med eventuella uppgifter som återförsäljaren samlar in från dig utöver anmälningsformuläret. I sådana ärenden ber vi dig att kontakta respektive återförsäljare direkt.

3 Överföring av uppgifterna

3.1 Intern överföring, inom Carado

Vi för över dina uppgifter internt till förvaltningen, personalavdelningen och lönekontoret för att uppfylla våra avtalsmässiga eller lagstadgade plikter. Dina uppgifter överförs eller lämnas ut endast i den mån det är nödvändigt och alltid i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning.

3.2 Överföring inom koncernen/företagsgruppen

Carado är ett företag som är verksamt i hela världen och som har sitt säte i Tyskland. Uppgifterna som du överför till oss sparas i vår centrala kunddatabas i Tyskland och uppgifterna överförs inom företagsgruppen av förvaltningsskäl. Om uppgifterna överförs inom företagsgruppen/koncernen så sker det i syfte att uppfylla ett avtal eller för att uppfylla användarvillkoren för webbplatserna. Dessutom kan det finnas ett intresse av att överföra dessa uppgifter för interna, administrativa syften. Om dina uppgifter skulle behandlas utanför Europa, till exempel i Indien, Brasilien, Ryssland, Kina, Schweiz, Singapore eller USA, så sker överföringen i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning och särskilt i enlighet med Art. 44 f i dataskyddsförordningen.

3.3 Överföring till tredje part

Vi överför dina uppgifter till bestämda tredje parter för att kunna tillhandahålla motsvarande användningar och tjänster (s.k. ”personuppgiftsbiträden”) som tillhandahåller externa tjänster för oss. Exempel på detta är Newsletter-tjänster, it-företag osv. En överföring till ytterligare tredje parter kan ibland förekomma för att vi ska kunna uppfylla våra skyldigheter (myndigheter, banker, socialförsäkringsorgan osv.). En tredje part behandlar uppgifterna enbart i enlighet med våra anvisningar, dessutom är det förbjudet för dem att använda dessa uppgifter i egna kommersiella syften, som inte motsvarar de avtalade syftena. 

Vi måste lämna ut personuppgifter om vi inom ramen för en pågående rättsprocess, på grund av ett domstolsbeslut, lagenligt eller enligt gällande lag är förpliktigade att göra så (artikel 6.1 f GDPR).

Vi lämnar endast ut dina personuppgifter till tredje part om:
•du uttryckligen har samtyckt till detta enligt artikel 6.1 a första meningen i GDPR
•överföringen är nödvändig för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk enligt artikel 6.1 f första meningen i GDPR och om det inte finns någon anledning att anta att du har ett tvingande berättigat intresse av att dina personuppgifter inte lämnas ut
•vi är förpliktigade enligt lag att överföra uppgifterna enligt artikel 6.1 c första meningen i GDPR , samt om
•detta är tillåtet enligt lag och om det är nödvändigt enligt artikel 6.1 b första meningen i GDPR för att ingå avtal med dig.
Om dina personuppgifter skulle behandlas utanför Europa, exempelvis i Indien, Brasilien, Ryssland, Kina, Schweiz, Singapore eller USA så sker överföringen i enlighet med all gällande dataskyddslagstiftning och särskilt i enlighet med artikel 44 f i GDPR.

3.4 Överföring till ett tredjeland eller en internationell organisation

Någon överföring till tredjeland eller en internationell organisation förekommer inte.

4 Ytterligare anmälningsskyldigheter

Automatiserat beslutsfattande inklusive profilering

Eftersom vi är ett ansvarsmedvetet företag så avstår vi från automatiserat beslutsfattande och profilering.

5 Sekretess- 
policyns avslutande avsnitt

5.1 Lagringsperiod

Vi lagrar dina uppgifter vanligtvis så länge som det behövs för att vi ska kunna leverera våra tjänster eller om det krävs enligt EU:s riktlinjer och förordningar eller av någon annan lagstiftning i lagar och förordningar som den personuppgiftsansvarige måste uppfylla. I alla andra fall raderar vi dina personuppgifter så snart ändamålet inte längre är aktuellt, med undantag för sådana uppgifter som vi måste lagra under längre tid för att uppfylla våra juridiska förpliktelser (t.ex. är vi tvungna att följa lagringstiderna i skattelagstiftningen och i köplagarna, exempelvis för dokument som avtal och för räkningar).

5.2 Teknisk säkerhet

Carado använder sig av tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter som hanteras av oss, så att de inte av misstag eller med avsikt hamnar i obehörigas händer eller manipuleras, går förlorade eller förstörs. Våra säkerhetsåtgärder förbättras fortlöpande i takt med den tekniska utvecklingen.

Denna webbplats använder av säkerhetsskäl och för att skydda överföringen av konfidentiellt innehåll, som t.ex. de förfrågningar som du skickar till oss i egenskap av webbplatsens operatör, en SSL-kryptering (Secure Socket Layer) i kombination med den högsta krypteringsnivå som stöds av din webbläsare. I vanliga fall rör det sig om en 256 bit-kryptering. Om din webbläsare inte stöder en 256 bit-kryptering så använder vi 128 bit v3 teknologi istället. Du kan se att en enskild sida på vår webbplats överförs krypterat genom att adressraden i webbläsaren ändras från "http://" till "https://" och på nyckelsymbolen i webbläsarraden.

När SSL-krypteringen är aktiverad kan uppgifterna som du överför till oss inte läsas av tredje part.

Vi vill påpeka att dataöverföring via internet (t.ex. under kommunikation via e-post) kan vara förknippad med säkerhetsluckor. Det går inte att uppnå ett perfekt skydd av uppgifterna mot tredje part.

5.3 Rättslig grund för behandlingen

Artikel 6.1 a i GDPR utgör vårt företags rättsliga grund för de behandlingsprocesser där vi inhämtar ett samtycke för att behandla uppgifterna med ett särskilt ändamål. 

Om personuppgifterna måste behandlas för att uppfylla ett avtal som ingåtts med den registrerade, vilket exempelvis är fallet vid den behandling som krävs när varor, tjänster eller ersättningar ska levereras, så sker behandlingen i enlighet med artikel 6.1 b i GDPR. Detsamma gäller för behandlingsprocesser som behövs för att genomföra åtgärder som sker innan avtal ingås, som t.ex. vid förfrågningar om våra husbilar. 

Om vårt företag har en laglig skyldighet som kräver att personuppgifter behandlas, som t.ex. för att följa skattelagstiftningen, så baseras behandlingen på artikel 6.1 c i GDPR. 

I sällsynta fall kan det bli nödvändigt att behandla personuppgifterna för att skydda livsviktiga intressen som den registrerade eller någon annan fysisk person har. Ett exempel på detta vore om en besökare på vår fabrik skulle skadas och dennes namn, ålder, sjukförsäkringsuppgifter eller annan livsviktig information måste lämnas ut till en läkare, ett sjukhus eller någon annan tredje part. I så fall sker behandlingen i enlighet med artikel 6.1 d i GDPR. 

Behandlingsprocesser kan slutligen även ske i enlighet med artikel 6.1 f i GDPR. Den utgör den rättsliga grunden för sådana fall som inte täcks av någon av de ovan nämnda rättsliga grunderna, men där behandlingen sker för att tillvarata ett berättigat intresse som vårt företag eller en tredje part har, och där den registrerades grundläggande fri- och rättigheter inte överväger. Om den rättsliga grunden för behandlingen av personuppgifter är artikel 6.1 f i GDPR är vårt berättigade intresse att vi måste kunna utöva vår affärsverksamhet till våra medarbetares och våra kunders bästa.

5.4 Lagstadgade eller avtalsenliga krav på tillhandahållande av personuppgifterna; nödvändighet för att ingå avtal; den registrerades skyldighet att tillhandahålla personuppgifterna; möjliga följder av att uppgifterna inte lämnas

Vi vill upplysa dig om att det i vissa fall är lag på att personuppgifterna måste tillhandahållas (t.ex. skattelagstiftning) eller på grund av regler i avtal (t.ex. uppgifter om avtalets parter). Det kan hända att en registrerad person för att ingå avtal måste lämna personuppgifter till oss som vi sedan måste behandla. Den registrerade måste exempelvis lämna personuppgifter till oss när vårt företag ingår avtal med den registrerade. Om personuppgifterna inte tillhandahålls blir följden att avtalet inte kan ingås. Innan den registrerade tillhandahåller personuppgifterna måste den registrerade kontakta någon av våra medarbetare. Vår medarbetare förklarar för den registrerade vad som gäller i detta enskilda fall: om tillhandahållandet beror på lagstadgade eller avtalsenliga krav eller om de krävs för att ingå avtal, om det finns en skyldighet att tillhandahålla personuppgifterna och vilka följderna blir om personuppgifterna inte tillhandahålls.

5.5 Upplysning om minderåriga

Detta onlineutbud är inte till för barn under 16 år. Personer som ännu inte fyllt 16 år får inte överföra några personuppgifter till Carado utan vårdnadshavares samtycke.

5.6 Registrerades rättigheter

Du har rätt att få information om vilka personuppgifter som lagras av oss, om lagringstiden, ändamålet och den rättsliga grunden för lagringen och om överföringar skett varifrån de gjordes och till vem. Felaktiga uppgifter måste rättas, uppgifter som inte längre behövs eller som lagrats olovligen måste raderas. Dessutom har den registrerade rätt att göra invändningar, en rätt till att behandlingen inskränks och en rätt till dataportabilitet.

Denne information tillhandahålls om du begär det. Tillhandahållandet är gratis.

Du har dessutom rätt att lämna in ett klagomål direkt till en tillsynsmyndighet.

5.7 Återkallande av ditt samtycke till uppgiftsbehandling

Vissa databehandlingsprocesser kräver ditt uttryckliga samtycke. Du kan när som helst återkalla ett givet samtycke. För att göra det räcker det med ett informellt meddelande via mejl till datenschutz@carado.de. Återkallandet påverkar inte den rättsliga statusen för den uppgiftshantering som utförts före återkallandet.

5.8 Ansvarig instans och kontaktuppgifter till det externa dataskyddsombudet

Ansvarig instans
Carado GmbH
Bahnhof 11, 88299 Leutkirch
Tel.: +49 7561 9097-300
E-post: datenschutz@carado.de 

Kontaktuppgifter till det externa dataskyddsombudet
Stefan Fischerkeller
Deutsche Datenschutzkanzlei
Tel.: +49 7542 94921 01
E-post: fischerkeller@ddsk.de

Hitta aterfosaeljare

Provkoera
Carado
Sätt dig bakom ratten
och njut av en provtur

Boka en tid hos din
Carado-återförsäljare.

Boka mötesdatum nu
Katalog
download
Digital
broschyr

Så får du snabbt och bekvämt veta
allt om våra husbilar.

Info ladda ner
Carado
vaerlden
Allt från cykelhållare
till överkast.

Utrusta din husbil med
praktiska tillbehör.

Sök tillbehör

Ich bin ein Tooltip.