Friskrivningsklausul

Innehållet i onlineutbudet 
Carado GmbH tar inget ansvar för att den information som lämnas är aktuell, korrekt eller fullständig och ej heller för informationens kvalitet. Skadeståndsanspråk riktade mot Carado GmbH med anledning av materiella eller immateriella skador som orsakats av att den angivna informationen använts eller inte använts eller av att felaktig eller ofullständig information använts, är uteslutna, om inte Carado GmbH bevisligen gjort sig skyldigt till grov vårdslöshet eller avsiktlig försummelse. Alla erbjudanden är utan köptvång och ej bindande. Carado GmbH förbehåller sig uttryckligen rätten att utan förvarning förändra, komplettera, radera eller tidvis eller permanent avpublicera sidorna eller hela utbudet.

Vi förbehåller oss rätten att under modellåret genomföra ändringar av utrustningen eller produktförbättringar. Vänligen informera dig innan köp om aktuell standardutrustning och specifikation hos en av våra auktoriserade Carado GmbH handelspartner. Fordonen på bild är delvis avbildade med specialutrustning som säljs till en extra kostnad. Dekorationer som visas ingår inte Carado GmbH's leverans.

Referenser och länkar
Vid direkta eller indirekta referenser till främmande webbplatser (”länkar”) som ligger utanför Carado GmbH:s ansvarsområde, skulle en ansvarsskyldighet endast uppstå om författaren har kännedom om innehållet och det vore tekniskt möjligt och rimligt för honom att förhindra användandet om lagvidrigt innehåll föreligger.

Carado GmbH förklarar härmed uttryckligen att inget lagvidrigt innehåll kunde hittas på sidorna som det länkades till vid den tidpunkt då länkarna gjordes. Carado GmbH har inget inflytande över hur de länkade/refererade sidorna gestaltas för närvarande eller i framtiden, eller över deras innehåll eller deras ursprung. Därför tar Carado GmbH uttryckligen avstånd från allt innehåll på alla länkade/refererade sidor som ändrats efter att länken upprättades. Detta gäller för alla länkar och referenser som gjorts inom vårt eget internetutbud, samt för innehåll som matats in av främmande personer i gästböcker, diskussionsforum eller mejlinglistor som upprättats av författaren. För illegalt, felaktigt eller ofullständigt innehåll och särskilt för skador som uppstår genom att sådan information används eller inte används, ansvarar endast operatören av den sida som det refererades till; den som endast via en länk hänvisar till ifrågavarande publikation är inte ansvarig.

Upphovsrätt och varumärkeslagstiftning
Carado GmbH gör allt för att följa upphovsrätten i alla publikationer vad gäller de använda bilderna, ljudfilerna, filmsekvenserna och texterna, och Carado GmbH använder självproducerade bilder, ljudfiler, filmsekvenser och texter eller licensfria bilder, ljudfiler, filmsekvenser och texter.

Alla märken och varumärken som nämns inom internetutbudet och som eventuellt är skyddade av tredje part omfattas utan inskränkningar av reglerna i den relevanta och gällande varumärkesrätten och av äganderätten som den registrerade ägaren har. Ett påstående räcker inte som grund för att anta att varumärken inte är skyddade av tredje parts rättigheter!

Upphovsrätten till publicerade objekt som framställts av Carado GmbH självt tillhör enbart Carado GmbH. Mångfaldigande eller användning av sådana bilder, ljudfiler, filmsekvenser och texter i andra elektroniska eller tryckta publikationer är inte tillåtet utan uttryckligt godkännande från Carado GmbH.

Denna friskrivningsklausuls rättsliga giltighet
Denna friskrivningsklausul ska betraktas som en del av internetutbudet från vilket det hänvisades till denna sida. Om delar eller enskilda formuleringar i denna text inte eller endast delvis motsvarar det gällande rättslaget, eller om rättsläget har ändrats, så förblir dokumentets övriga delars innehåll och giltighet oberörda av detta.

Hitta aterfosaeljare

Provkoera
Carado
Sätt dig bakom ratten
och njut av en provtur

Boka en tid hos din
Carado-återförsäljare.

Boka mötesdatum nu
Katalog
download
Digital
broschyr

Så får du snabbt och bekvämt veta
allt om våra husbilar.

Info ladda ner
Carado
vaerlden
Allt från cykelhållare
till överkast.

Utrusta din husbil med
praktiska tillbehör.

Sök tillbehör

Ich bin ein Tooltip.