Ansvarsfraskrivelse

Indhold af onlinetilbuddet 
Carado GmbH påtager sig intet ansvar for de leverede oplysningers aktualitet, korrekthed, fuldstændighed eller kvalitet. Ansvarskrav mod Carado GmbH, der retter sig mod skader af materiel eller væsentlig karakter, der er forårsaget af brug eller misbrug af de leverede oplysninger eller ved anvendelse af forkerte og ufuldstændige oplysninger, er principielt udelukket, medmindre det kan påvises at Carado GmbH har ageret på forsætlig vis eller med grov uagtsomhed. Alle tilbud er uforpligtende. Carado GmbH forbeholder sig udtrykkeligt retten til at ændre, supplere eller slette dele af siderne eller hele tilbudet uden forudgående varsel eller til at ophøre offentliggørelsen midlertidigt eller permanent.

Vi forbeholder os ret til at foretage ændringer i udstyr eller lave produktforbedringer i løbet af modelåret. Venligst tag kontakt til en af vores autoriserede Carado GmbH-forhandlere omkring den aktuelle produkt- og seriestandard inden du underskriver en købskontrakt. Køretøjerne er delvist afbilledet med ekstraudstyr, som kan bestilles mod merpris - se priser i den aktuelt gældende prisliste. Den afbillede dekoration er ikke en del af leveringsomfanget hos Carado GmbH.

Henvisninger og links
I tilfælde af direkte eller indirekte henvisninger til eksterne websteder ("links"), der ligger uden for Carado GmbH's ansvarsområde, ville en ansvarsforpligtelse kun træde i kraft i det tilfælde, hvor forfatteren har kendskab til indholdet og har teknisk mulighed og det kan forventes af denne at være i stand til at forhindre brugen i tilfælde af ulovligt indhold.

Carado GmbH erklærer hermed udtrykkeligt, at der på tidspunktet for linkindsættelsen ikke var set noget ulovligt indhold på siderne. Carado GmbH har ingen indflydelse på det aktuelle og fremtidige design, indhold eller forfatterskab af de linkede sider. Derfor tager Carado GmbH hermed udtrykkeligt afstand fra alt indhold på alle linkede sider, der er blevet ændret efter linkindsættelsen. Denne erklæring gælder for alle inden for det egne internetudbud med indsatte links og henvisninger, såvel som for eksterne indlæg i de af forfatteren indrettede gæstebøger, diskussionsfora og mailinglister. For ulovligt, forkert eller ufuldstændigt indhold og især for skader, der skyldes brug eller manglende brug af sådanne fremlagte oplysninger, er det udbyderen af den nævnte side der er ansvarlig, og ikke den der kun linker til den respektive publikation.

Copyright og varemærkeret
Carado GmbH bestræber sig på at respektere ophavsretten til grafikker, lyddokumenter, videosekvenser og tekster, der er brugt i alle publikationer, for at bruge grafik, lyddokumenter, videosekvenser og tekster, der er oprettet af Carado selv eller bruge ulicenserede grafikker, lyddokumenter, videosekvenser og tekster.

Alle mærkenavne og varemærker nævnt i internettilbuddet og muligvis beskyttet af tredjeparter er uden begrænsninger underlagt bestemmelserne i den gældende varemærkelov og ejendomsretten til de respektive registrerede ejere heraf. Alene på basis af den blotte omtale kan det ikke at konkluderes, at varemærker ikke er beskyttet af en tredjeparts rettigheder!

Ophavsretten til offentliggjorte objekter oprettet af Carado GmbH forbliver udelukkende hos Carado GmbH. Reproduktion eller brug af sådanne grafikker, lyddokumenter, videosekvenser og tekster i andre elektroniske eller trykte publikationer er ikke tilladt uden udtrykkeligt samtykke fra Carado GmbH.

Retsgyldighed af denne ansvarsfraskrivelse
Denne ansvarsfraskrivelse skal betragtes som en del af det internettilbud, hvorfra der blev henvist til denne side. Hvis sektioner eller individuelle vilkår i denne erklæring ikke er lovlige eller korrekte, forbliver indholdet eller gyldigheden af de andre dele upåvirket af dette.

FIND FORHANDLER

BOOK
ET MØDE
BESØG DIN FORHANDLER
FOR RÅD OG VEJLEDNING

Aftal en tid hos
din Carado-forhandler.

Aftal et møde nu
Katalog
download
Download
oplysninger

Få hurtigt og nemt alt at vide
om vores autocampere.

Infomaterialer
Carado
verden
Fra cykelstativ
til dyne

Opgrader din autocamper
med praktisk tilbehør.

Find tilbehør

Ich bin ein Tooltip.